• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Barnsäkerhet i hemmet - översikt

Förebygga förgiftning och påverkan av kemikalier

Vissa av alla kemikalier som finns i barns livsmiljö kan vara skadliga och få negativa konsekvenser på barns hälsa och utveckling. Det är viktigt att samtala med föräldrar om skadliga kemikalier och hur man kan förebygga att de skadar barnet.

Hemmet är den vanligaste platsen för förgiftningsolyckor

Det är viktigt att samtala med föräldrar om riskfaktorer och ge föräldrar stöd i hur de kan utforma en trygg och säker miljön runt barnet. Barnets ålder och utvecklingsnivå har stor betydelse när det gäller risken för förgiftningstillbud. De yngsta barnen är särskilt utsatta.

Utvecklingsstegen i både grov- och finmotorik sker snabbt i den tidiga barndomen och de flesta förgiftningsolyckor sker när barn är i åldern 15–30 månader. Barn med en typisk åldersutveckling kan i den här åldern förflytta sig själv, strävar efter att bli självständiga och lämnar därför föräldrarna ibland för att upptäcka världen på egen hand. Barn drivs av nyfikenhet och lär sig nya saker bland annat genom att undersöka dem med munnen, vilket ökar risken för förgiftning av farliga ämnen.

Allvarliga förgiftningar bland barn är ovanliga, och dödsfall inträffar mycket sällan. Men det finns läkemedel och kemikalier där några få tabletter, eller en enstaka klunk, kan innebära risk för allvarliga symtom.
De vanligaste kemikalier/ kemiska produkter som 2022 föranledde sjukvård för barn under 10 år var knappcellsbatterier, hushållsättika (24%), propplösare (lut), bordssalt och tändvätska [1, 2].

Läs mer på Rikshandboken Samtal om barnsäkerhet

Råd till föräldrar för att förebygga förgiftning

Säkerhetsåtgärder för att förebygga förgiftning i hemmet:

 • Förvara hushållskemikalier och läkemedel oåtkomliga för barn.
 • Inte förlita sig på barnskyddande förpackningar.
 • Förvara kemikalier och läkemedel i sin ursprungliga förpackning.
 • Ställ tillbaka kemikalier eller läkemedel direkt efter användning.
 • Inte förvara några läkemedel i jackfickor eller väskor.
 • Avlägsna giftiga växter i hemmiljön.
 • Kontrollera att batteriluckan är hel och sitter fast på ett säkert sätt på saker som innehåller batterier.
 • Medicinskt kol bör finnas i hemmet.

Hushållskemikalier

Hushållskemikalier är den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland små barn.
Det finns hushållsprodukter som innebär allvarlig risk även om barnet fått i sig en liten mängd. Särskilt farligt är frätande kemikalier, som ammoniak, kaustiksoda (lut), propplösare, vissa syror, ättika (24%) och avkalkningsmedel. De kan snabbt ge frätskador.

Andra vanliga och riskabla produkter är lösningsmedel och bränslen av petroleumtyp, som tändvätska, lacknafta, bensin och fotogen. De kan lätt glida ner i luftvägarna och orsaka en kemisk lunginflammation. När det gäller dessa kemikalier är det viktigt att snabbt vidta rätt åtgärder, och ofta behöver barnet observeras eller behandlas på sjukhus.

Läs mer Kemikalier - Giftinformationscentralen

Läkemedel

Det är lätt hänt att små barn kommer åt läkemedel även om de brukar förvaras barnsäkert. Medicinflaskan kan till exempel bli stående framme när någon i familjen är sjuk. Man kan också av misstag ge för stor dos till barnet eller ett läkemedel som är avsett för någon annan. Många läkemedel innebär en stor förgiftningsrisk, även om mängden är liten. Även receptfria läkemedel och kosttillskott kan innebära en förgiftningsrisk.

Läs mer Läkemedel - Giftinformationscentralen

Batterier

Många knappcellsbatterier är så små att ett barn lätt kan svälja dem, vilket kan vara mycket farligt. Om batteriet fastnar i matstrupen eller längre ner i mag-tarmkanalen kan en elektrisk strömkrets bildas, vilket kan ge allvarliga skador på slemhinnorna. Att suga eller slicka på ett trasigt batteri är inte lika farligt som att svälja det, men det kan kännas obehagligt.

Nikotin

Förgiftningssymptom av nikotin beror av upptagningsförmågan i munslemhinnan och i magen. Därför utgör nikotinet i snus, nikotintabletter eller nikotintuggummi och e-cigaretters påfyllnadsvätska störst risk att ge en förgiftning.

Läs mer Tobak, nikotinläkemedel och e-cigaretter - Giftinformationscentralen

Läs mer i Rikshandboken: Barn och tobak

Alkohol

Alkohol kan förutom berusningssymtom och slöhet även ge sänkt blodsocker hos små barn.

Läs mer: Alkohol - Giftinformationscentralen

Läs mer i Rikshandboken: Barn och alkohol

Växter

Vissa växter kan ge magbesvär som illamående, kräkning och diarré om barnet äter större mängder. Några vanliga krukväxter, till exempel prickblad, har växtsaft som kan ge kraftig irritation i mun och svalg, samt i ögon och på huden. Ett mindre antal växter är mycket giftiga, och även förtäring av en liten mängd innebär stor förgiftningsrisk, till exempel fingerborgsblomma och änglatrumpet.

Läs mer Växtlistan - Giftinformationscentralen

Svampar

Att äta en eller två små svampar som växer i gräsmattan eller en smakbit (sockerbitstor) av en större svamp ger inte några allvarliga symtom. Allvarliga förgiftningar inträffar framför allt då giftig svamp förväxlas med ätlig och intas som måltid.

Läs mer Giftiga svampar - Giftinformationscentralen

Kemikalier kan vara farliga för hälsan

Jämfört med vuxna är barn känsligare för kemikaliers påverkan beroende på att kroppen är mindre och att barnet har en i jämförelse omogen ämnesomsättning. Hur olika specifika kemikalier påverkar människors hälsa på kort och lång sikt saknas det ofta medicinsk kunskap kring.

Föremål som finns i barnets vardag, till exempel leksaker, hygienprodukter, mat, elektronik, kläder, inredning med mera, innehåller kemikalier och kan påverka barnets hälsa och miljö på olika sätt. Det är de som tillverkar, importerar och säljer varor som ansvarar för att innehållet i varan inte är skadlig för hälsan [2].

När det gäller leksaker finns ett leksaksdirektiv i EU med avsikten att skärpa de krav som innefattar kemikalier i just leksaker, CE-märkning. Om leksaker inhandlas via nätet är det viktigt att vara uppmärksam på om dessa är tillverkade för att få säljas i EU.

Läs mer i Rikshandboken: Säkra leksaker

Läs mer på Naturvårdsverket: Organiska miljögifter - Naturvårdsverket

Råd till föräldrar om kemikalier

Följande råd är bra att ge till föräldrar angående kemikalier i barns miljö:

 • Rensa ut gamla leksaker. Leksaker som är tillverkade före 2013 kan innehålla kemikalier som nu är förbjudna.
 • Tvätta nya textilier före användning. I kläder, lakan och mjukisdjur kan det finnas kemikalier kvar sedan tillverkningen.
 • God ventilation och dammtorkning minskar risken att få i sig kemikalier.

Hjälpmedel i samtalen

Informationsmaterial och pedagogiskt stöd att beställa, skriva ut, visa och diskutera vid enskilda hälsobesök och/eller i föräldrastödsgrupp:

 

Till toppen av sidan