• Du har valt: Sörmland

Hälsobesök 18 månader

HÄLSOBESÖK

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets hälsa, livssituation och utveckling. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Plats, personal och antal besök

Var besöken ska äga rum och med vilken personal. 

  • Sjuksköterska
  • BVC

Upplysningar i inbjudan till BVC

Hälsoundersökning

  • Föräldrars frågor och funderingar
  • Uppföljning av tidigare besök
  • Tillväxt

Somatisk undersökning:

Vaccinationer

Följ upp om barnet fått vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Allmänna vaccinationsprogrammet - Dos 3 (boosterdos)

Barn i behov av riktade insatser

Identifiera skydds- och riskfaktorer i barnets livssituation.

Ta ställning till:

  • ytterligare läkarbesök
  • ytterligare sjuksköterskebesök
  • kontakt med förskolan
  • ytterligare hembesök
  • stöd och insatser från BHV, barnläkare, psykolog MBHV och andra

Uteblivna besök på BVC

Regionala tillägg

Till toppen av sidan