• Du har valt: Sörmland
Metoder och riktlinjer

Informationsmaterial och brevmallar - översikt

Översiktssida för informationsmaterial inom barnhälsovården: mallar för inbjudningar till BVC, uteblivna besök och information på engelska om svensk barnhälsovård.

Innehåll

Visa innehåll som:
Inbjudningar till BVC

Förslag på en kort beskrivning av BVC-besöken vid olika åldrar, som kan läggas in i lokala kallelsesystem.

När vårdnadshavare inte tar med barnet till hälsobesök

Vad kan man göra om familjen inte kommer på avtalade tider. Mallar för brev till föräldrar.

Swedish Child health services

Information about the child health services in Sweden.

Mer på Rikshandboken

Intyg vid risk för könsstympning

Intyget är framtaget av barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för migration och hälsa och kan användas och skrivas ut i arbetet med att förebygga kvinnlig könsstympning.

Manual för checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Manual för checklista för att utesluta kontraindikationer inför vaccination med BCG-vaccin och rotavirusvaccin.

Guide för författare och granskare

Guide för författare och granskare är en beskrivning av uppdrag och arbetsprocesser för produktion och revidering av innehåll på Rikshandboken. Den riktar sig till manusförfattare, faktagranskare. Den innehåller även korta uppdragsbeskrivningar för redaktionen och redaktionsrådet samt länkar till avtalsbilagor.

Till toppen av sidan