• Du har valt: Sörmland
Metoder och riktlinjer

Informationsmaterial och brevmallar - översikt

Översiktssida för informationsmaterial inom barnhälsovården: mallar för inbjudningar till BVC, uteblivna besök och information på engelska om svensk barnhälsovård.

Innehåll

Visa innehåll som:

Mer på Rikshandboken

Intyg vid risk för könsstympning

Intyget är framtaget av barnhälsovårdens nationella utvecklingsgrupp för migration och hälsa och kan användas och skrivas ut i arbetet med att förebygga kvinnlig könsstympning.

Manual och checklista inför vaccination mot tuberkulos- och rotavirusinfektion

Manual för checklista för att utesluta kontraindikationer inför vaccination med BCG-vaccin och rotavirusvaccin.

Bildstöd inom barnhälsovården

Bildstöd för ökad delaktighet för barnet och föräldrarna i barnhälsovården. Något som är lagstadgat både i barnkonventionen och patientlagen.

Till toppen av sidan