• Du har valt: Sörmland

Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Motorisk utveckling - översikt

Motorisk utveckling 10 månader

Beskrivning av typisk motorisk utveckling och avvikande motoriskt utförande för barn från 10 månaders ålder.

Sittande

 • Sitter stadigt utan stöd.
 • Huvudet är stabilt. Barnet har god huvudkontroll och kan snabbt titta uppåt, neråt och åt sidorna.
 • Armarna och händerna behöver inte längre hjälpa till att balansera utan är fria att lösa finmotoriska uppgifter, som till exempel att banka ihop klossar, plocka föremål ur burkar, och försöka att få upp småsmulor från golvet. Händerna är avspända och kan undersöka föremål i lugn och ro.
 • Benen är avspända och hålls isär så att sittande blir stadigt. De kan också böjas och snabbt vridas utåt när barnet vill vända sig över ena eller andra benet för att krypa iväg.
 • Fötterna är avspända.

Om barnet har svårt att balansera kan detta observeras genom att barnet spänner ena eller båda händerna, armarna kanske åker upp i luften eller benen och fötterna spänns. Kanske sitter barnet snett? Om balansen är osäker blir inte förflyttningarna från sittande till krypande och tillbaka till sittande smidiga och effektiva.

Barn som visar en bristande kvalitet i sina rörelser i sittande, och som inte kan ta sig från sittande till magläge/fyrfota och tillbaka, bör även undersökas i rygg- och magläge.

Stående

 • Står stadigt med stöd. Barnet håller själv fast i en möbel eller dylikt.
 • Tar full belastning på hela fotsulan på båda fötter.
 • Armarna, händerna, benen och fötterna rör sig på ett anpassat och likartat sätt.

Förflyttning

Barnet gillar nu att utmana sin motoriska förmåga genom att krypa in i trånga utrymmen eller under bord och stolar. För att lyckas med det måste kroppens båda sidor kunna samarbeta och kroppen måste vara rörlig, men samtidig ha balans.

 • Förflyttar sig med stor variationsrikedom. De flesta barn kryper snabbt.
 • Reser sig självständigt till stående mot föremål. I början drar barnet sig upp med hjälp av armarna och händerna. Sedan försöker barnet att ställa fram en fot i taget för att resa sig upp antingen över höger eller vänster ben.

Handfunktion

 • Föregående pekfinger (pekfingret kan röra sig isolerat från de övriga fingrarna) och begynnande pincettgrepp (griper med spetsen av pekfingret och tummen) i båda händer.
 • Händerna ska användas lika mycket och kunna samma saker.

Efter ett års ålder föredrar en majoritet av barnen att gripa med höger hand. Men det tar ytterligare några år innan beteendet är befäst (72). En tydlig enhänthet bör utredas. Kom ihåg att observera vad som sker i den icke-aktiva handen.

Enhänthet - undersökningstips 

Vid tydlig enhänthet: ge saker i den handen som inte är aktiv. Är det någon skillnad mellan händerna när barnet arbetar? Hur hanterar barnet stora saker där händerna måste samarbeta?

Avvikande motoriskt utförande vid 10 månader

 • Oro vid lägesändringar
 • Rörelsefattigdom
 • Asymmetriska rörelser
 • Hårt knutna händer
 • Inslagna tummar
 • Plantarflektion i fotleden
 • Oförmåga att hålla huvudet stadigt i olika kroppslägen
 • Få rörelser mot tyngdkraften
 • Okoordinerade rörelser
 • Ökade och tydligare avvikelser när barnet vill röra sig målinriktat
 • Skakighet
 • Instabilitet
 • Utpräglad enhänthet
 • Bristande samordning mellan händer och öga-hand
 • Medrörelser
 • Spändhet i högre positioner (sittande, stående och förflyttning), till exempel spända ben och att stå på tå
 • Bristande variation

Till toppen av sidan