• Du har valt: Uppsala län
Hälsobesök

Hälsobesök 6 månader

Här anges ämnen och områden att samtala om, undersöka och följa upp avseende barnets livssituation, utveckling och hälsa. Hälsosamtalet och informationen utformas utifrån behov och familjens önskemål.

Film om sexmånadersbesöket

Fokus ligger på den somatiska undersökningen, men filmen framhåller även en hälsofrämjande hållning. Doktorn frågar doktorn - hälsobesök för 6 månaders spädbarn

Vaccinationer

Barn i behov av riktade insatser

Kompletterande kartläggning och bedömning av barnets hälsa och utveckling. Syftet är att få ytterligare kunskap och förståelse för barnet för att kunna ge individuella insatser och stöd. Exempelvis fördjupad hälsovägledning, uppföljning, föräldrastöd, stödjande samtal, hembesök och/eller behov av insatser från annan vårdnivå eller verksamhet.

Ta ställning till ytterligare: teambesök, läkarundersökning, sjuksköterskebesök, hembesök eller insats från annan aktör.

 

Regionala tillägg

Regionala tillägg

Till toppen av sidan