• Du har valt: Uppsala län
Adoption - översikt

Testa dina kunskaper - Adoption

Här kan du testa dina kunskaper angående adoption. Endast ett svarsalternativ är rätt.

Var kan en förälder som är intresserad av att adoptera lättast hitta information om detta?
Om ett adopterat barn är bärare av MRSA, hur ska jag göra på BVC?
Ska BVC erbjuda D-vitamintillskott till adopterade barn över två år?
En del adopterade barn utvecklar laktosintolerans – vilka är de vanliga symtomen?
Vid vilken ålder debuterar symtom på laktosintolerens?
Ska barnet poliovaccineras med IPV (injektion poliovaccin) även om barnets vaccinationskort visar på OPV (oralt poliovaccin).
Vilka adopterade barn har en ökad risk att komma i pubertet för tidigt?
Adopterade barn ligger generellt under medelvärde på de svenska tillväxtkurvorna – när förväntas barnet fått en fullständig återhämtning av tillväxten?
Ska barn födda av surrogatförälder utomlands remitteras för läkarundersökning och provtagning?
Till toppen av sidan