• Du har valt: Värmland
Stödja amning - översikt

Barnets tag om bröstet och amningspositioner

Betydelsen av barnets tag om bröstet och mammans amningsposition och vad man som BHV-personal kan göra för att främja ett optimalt tag och bekväma positioner.

Om barnet ges möjlighet och tid till att använda sina medfödda reflexer skapas goda förutsättningar för att barnet ska få ett optimalt tag om bröstet. Om mamman även hittar en amningsposition som känns bekväm för henne, skapas ytterligare förutsättningar för att barnets tag bibehålls och chanserna ökar för en komplikationsfri amning.

Bilden visar ett barn som är en månda gammal som suger på sin mammas bröst med stort gap och sin haka tätt mot mammans bröst. Mamman håller om barnet med armen och sitter hud mot hud.
Barnet ligger tätt mot mammans kropp. Hakan ligger i mot bröstet och näsan hålls fri. Barnet har den övre armen fri för att röra vid mamman. Barnets rygg får stöd av mammans arm.

Barnets medfödda reflexer och tag om bröstet

Barnet har flera medfödda reflexer, dessa är sök-, sug- och sväljreflexen. Sökreflexen eller rooting kännetecknas av att barnet pickar mot bröstet och söker aktivt efter bröstet. Detta hjälper barnet att förbereda sig för att öppna munnen och lägga tungan i botten av munhålan för att bereda plats för bröstet. Sug- och sväljreflexen kännetecknas av att barnet suger på sina händer och på bröstet. När barnet suger triggas sväljreflexen igång. Sugreflexen finns redan under fosterlivet och på ett ultraljud kan detta ses genom att barnet suger på sin tumme.

Genom att barnet får använda sina medfödda reflexer gynnas amningen på flera sätt. Om barnet ges tid att få använda sin sökreflex vid bröstet får barnet en större chans till ett optimalt tag om bröstet. Genom att barnet har ett optimalt tag om bröstet skapas förutsättningar för att mamman ska kunna upprätthålla eller öka sin bröstmjölksproduktion samt undvika bröstkomplikationer, som exempelvis såriga bröstvårtor, mjölkstockning och smärtsam amning (1–3).

Läs mer Det nyfödda barnets reflexer

Film: Breastfeeding Attachment for health workers

Optimalt tag om bröstet

Ett barn som är en månad gammal ammas av sin mamma. Barnet har tagit ett stort tag om bröstvårta och vårtgård.
Barnet har ett stort tag om bröstet, överläppen är utvikt och hakan ligger i mot bröstet och näsan är fri.

Tecken på ett optimalt tag om bröstet:

 • Mammans bröstvårta är mot barnets överläpp, barnets haka ligger in mot bröstet och näsan är fri.
 • Barnets över- och underläppar är utvikta mot bröstet.
 • Vårtgården syns mer ovanför barnets överläpp än vid eller under underläppen.
 • Barnet sväljer tydligt och verkar nöjd vid bröstet.
 • Barnets kropp ligger tätt intill mot mammans kropp.
 • Mamman upplever en smärtfri amning.

Otillräckligt tag om bröstet

Ett barn som är en månad ligger vid sin mammas bröst. Mamman har uppknäppt skjorta så att de sitter hud mot hud. Barnet har tagit ett litet tag om bröstvårtan med munnen, ungefär som man suger på ett sugrör.
Barnet ligger inte helt tätt mot mammans kropp. Barnet har ett litet grepp och endast grepp om bröstvårtan. Barnets undre arm ligger inte ut längs med barnets kropp för att kunna komma närmare mamman.

Tecken på ett otillräckligt tag om bröstet:

 • Barnet har ett ytligt grepp om bröstet och vårtgården syns tydligt.
 • Barnets kinder är indragna och över- och/eller underläpp är indragen.
 • Barnets haka ligger inte intill mammans bröst.
 • Barnet släpper taget om bröstet, verkar inte kunna svälja tillräckligt och visar tecken på att inte vara nöjd.
 • Barnets kropp är inte tätt intill mammans kropp.
 • Mamman upplever smärtsam amning eller andra amningskomplikationer.
 • Otillräcklig bröstmjölksmängd och otillfredsställande tillväxt hos barnet kan visa sig i ett senare skede (1, 2).

Hur barnets tunga trycker mot bröstvårtan

Barnets mun i genomskärning så man ser barnets tunga som pressar mot mammans bröstvårta.
Barnets tunga trycker inte tillräckligt mot bröstvårtan.
Barnets mun i genomskärning så man ser barnets tunga som pressar mot mammans bröstvårta inne i barnets mun.
Barnets tunga trycker tillräckligt mycket mot bröstvårtan.

Vad mamman kan göra om barnets tag inte är tillräckligt

Om barnets tag känns otillräckligt eller amningen är smärtsam, kan mamman ändra barnets läge i famnen till ett mer nära läge eller försiktigt sticka in ett finger i barnets mungipa. Barnet släpper då taget om bröstet och får chansen att söka bröstet på nytt och på så sätt få ett optimalt tag om bröstet (1, 2).

Amningspositioner

Det finns olika amningspositioner; sittande, liggande och halvliggandes. Det är mamman som avgör vilken position som känns mest bekväm och fördelaktig för henne och barnet. Mamman kan med fördel få råd om att stötta upp med förslagsvis kuddar eller liknande för att slippa smärta i rygg och nacke samt för att hålla positionen bekväm under hela amningstillfället. För barnets del är det viktigt att huvudet är lätt bakåtlutat och att näsan är i höjd med bröstvårtan samt att den nedre armen hänger fritt mot mammans kropp. Tänk även på principen: hakan i bröstet – näsan fri från bröstet. På detta sätt kan barnet komma tätt till mammans kropp och lättare få ett bra tag om bröstet (1,2). 

Ett barn som är ungefär en månad ligger i sin mammas famn mage mot mage och suger på bröstet med öppna ögon.
Barnet ligger tätt mot mammans kropp, med hakan in mot bröstet och näsan fri.

Tvillingamning

För mamman som ammar tvillingar kan flera positioner fungera och här får mamman prova sig fram. Det som är viktigt att tänka på är att barnen behöver byta bröst, antingen varje amningstillfälle eller varje dag. Detta för att barnen kan ha olika sugförmåga och båda brösten behöver få stimulans för att bibehålla bröstmjölksproduktionen hos mamman (1).

BHV-sjuksköterskans roll på BVC

Om en mamma söker stöd eller hjälp för barnets tag eller amningsposition är det viktigt att BHV-sjuksköterskan tar en noggrann anamnes, amningsstatus och även, om möjligt, genomför en amningsobservation. Mamman får på så sätt individuella råd och stöd i sin specifika situation. Om en amningsposition eller barnets tag ska visas av BHV-sjuksköterskan är det lämpligt att sjuksköterskan använder sig av demonstrationsbröst och docka för att visa mamman.

Vid eventuella komplikationer i samband med amning är det viktigt att hjälpa mamman till en bra amningsposition men också att barnets tag ses över. En mamma som i ett tidigt skede får stöd och råd, ammar ofta längre och har färre komplikationer.

Om barnet har ett otillräckligt tag och det trots upprepade amningsstatus eller amningsobservationer inte blir optimalt kan det finnas anledning att misstänka att barnets tung- och/eller läppband är för kort eller att det finns andra oralmotoriska svårigheter som kräver bedömning och remittering vidare (1, 4).

Tillbakalutad amningsposition

Tillbakalutad amningsposition

Halvliggandes amningsposition eller tillbakalutad amningsposition, är ofta en av de första amningspositioner som mamman får prova i samband med förlossningen. Barnets nio stadier brukar ske direkt efter förlossningen, då barnet läggs direkt mot mammans mage och bröst. I denna position ligger barnet tätt mot mammans kropp och kan använda sitt rootingbeteende och förbereds för att få ett optimalt tag om mammans bröst. Mamman kan välja att stötta rygg och armar med exempelvis kuddar för att ligga bekvämt. Denna position kan också med fördel användas om mamman får bröstkomplikationer, såsom såriga bröstvårtor.

Sittande amningsposition

Sittande amningssposition

I en sittande amningsställning kan barnet ligga med kroppen längs med mammans kropp. Med fördel kan mamman stötta upp med exempelvis kuddar för att sitta avslappnat. Barnet bör ligga med ansiktet och magen mot mammans kropp för att komma så nära som möjligt.

Liggande amningsposition

Liggande amningsposition

I en liggande position, ligger mamman på sidan, med sin ”undre” arm under huvudet på sig själv. Barnet ligger med sin kropp mot mammans kropp och ges möjlighet att komma nära genom att mamma stöttar barnet med sin arm bakom barnets rygg. Barnets huvud böjs lätt bakåt och näsan kan på så sätt hållas fri.

Amningspositioner med tvillingar

När mamman ammar tvillingarna samtidigt kan barnen ligga med kropparna ut längs med mammas kropp och stöttas upp med hjälp av kuddar och mammas armar. De kan även ligga jämte varandra och stöttas upp med hjälp av kuddar och mammas armar. Det går även att barnen ligger bredvid varandra.

Till toppen av sidan