Referenser - Hälsoeffekter av amning

 1. Kramer, MS, Kakuma, R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. (review). The Cochrane Library. 2009;
 2. Hörnell et al.. Amning och tillvänjning till fast föda för friska fullgångna barn. Läkartidningen nr 8 vol. 2013;8:110:
 3. Horta L. & Victora C. Long-term effects of breastfeeding. A systematic review. WHO: 2013;
 4. Hörnell A, Lagström H, Lande B, Thorsdottir I. Breastfeeding, introduction of other foods and effects on health: a systematic literature review for the 5th Nordic Nutrition Recommendations. Food & Nutrition Research. 2013;12:57:
 5. Ip S, Chung M, Raman G, et al.. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. Evid Rep Technol Assess. 2007;153:1-186.
 6. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet [Internet] 2016;387(10017): 475-490. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7
 7. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen; 2014. ISBN 978-91-7555-157-9;
 8. Jager, E, Skouteris, H, Broadbent, J, et al. Psychosocial correlates of exclusive breastfeeding:a systematic review. 2013 May; 29(5): 506-18.
 9. Wallby, T. (2012). Lika för alla? Social position och etnicitet som determinanter för amning, föräldrars rökvanor och kontakter med BVC. Doktorsavhandling. Uppsala
 10. Socialstyrelsen. Har sociodemografin betydelse för amningsfrekvensen? . 2014.
 11. Bartick M & Reinhold A. The Burden of Suboptimal Breastfeeding in the United States: A Pediatric Cost Analysis. Pediatrics. 2010;125:5.
 12. Amningsstatistik. Socialstyrelsen.2017. Soxia
 13. Barnläkarföreningen. Tillmatning av nyfödda på BB i Stockholm läns landsting. 2011
 14. Ekstrom A. C & Thorstensson S. Nurses and midwives professional support increases with improved attitudes - design and effects of a longitudinal randomized controlled process-oriented intervention. BMC Pregnancy Childbirth, 2015; 15, 275
Till toppen av sidan