Referenser - Mjölkstas

  1. Kylberg, E, Westlund AM, Zwedberg, S. Amning idag. Gothia förlag: 2014.
  2. Uvnäs Moberg, K. Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen, Stockholm: Natur och kultur; 2000.
  3. Cotterman KJ. Reverse pressures softening. A simple tool to prepare arela for easier latch during engorgement. Journal of Huamn Lactation. 2004;
Till toppen av sidan