Aktuellt

Nationella rekommendationer under Covid-19-pandemin

Övergripande och rådgivande rekommendationer från nationella arbetsgruppen för barnhälsovård till stöd för regionerna i prioriteringsarbetet.

Nationell arbetsgrupp för barnhälsovården (NAG) har skrivit övergripande och rådgivande rekommendationer för barnhälsovården under covid-19-pandemin. Rekommendationerna ska ses som ett stöd för regionerna i deras prioriteringsarbete, utifrån lokala förhållanden. Den enskilda medarbetaren ska följa de regionala rekommendationerna. De nationella rekommendationerna uppdateras vid behov.

Barnhälsovården under covid-19-pandemin - nationella rekommendationer (PDF)

Rekommendationer för barnhälsovården, tillfälliga prioriteringar vid krissituation (PDF)

Till toppen av sidan