Rekommendationer för barnhälsovården under covid-19-pandemin

AKTUELLT

Övergripande och rådgivande rekommendationer från nationella arbetsgrupp för barnhälsovård till stöd för regionerna i prioriteringsarbetet.

Nationell arbetsgrupp för barnhälsovården (NAG) har skrivit övergripande och rådgivande rekommendationer för barnhälsovården under covid-19-pandemin. Rekommendationerna ska ses som stöd för regionerna i deras prioriteringsarbete, utifrån lokala förhållanden. Det är de regionala rekommendationerna som den enskilda medarbetaren ska följa.  Rekommendationerna kommer att uppdateras vid behov.

Uppdaterad 12 maj 2020:

Rekommendationer från NAG – nationell arbetsgrupp för barn och ungdomars hälsa (PDF) 

Till toppen av sidan