Riktlinjer från WHO om sömn, fysisk aktivitet och skärmtid

AKTUELLT

WHO har tagit fram nya riktlinjer kring barns sömn, skärmtid och fysisk aktivitet. Budskapet är att bättre sömn och mer tid för aktiv lek behövs för att barn ska växa upp till friska individer.

Barn behöver sitta mindre och leka mer för att få en hälsosam uppväxt och därmed lägga grunden till ett friskt liv. WHO menar att barn under fem år bör tillbringa mindre tid framför skärmar och stillasittande i vagnar. Budskapet är att bättre sömn och mer tid för aktiv lek behövs för att barn ska växa upp till friska individer.

- Rekommendationerna handlar inte om huruvida skärmtid är skadlig i sig, utan är baserad på att för mycket stillasittande skärmtid kan leda till fetma och för lite mänsklig interaktion. Skärmtid som kräver fysisk aktivitet räknas alltså inte in. WHO konstaterar att det finns stora forskningsluckor och att de vetenskapliga beläggen för skärmtidens negativa effekter är mycket svaga, men att de inte kan se några negativa effekter av att gå ut med dessa rekommendationer. Det har lett till att de har fått en del forskarkritik för att ha för lite på fötterna, säger Ulf Dalquist, forskningschef vid Statens medieråd.

Riktlinjerna i korthet

Barn under ett år:

 • 30 minuters fysisk aktivitet under dagen rekommenderas, till exempel lek på golvet.
 • Stillasittande max en timme, i exempelvis barnvagn eller barnstol. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.
 • Ingen tid framför skärmar.
 • 14-17 timmars sömn per dygn om barnet är mellan 0-3 månader, och 12-16 timmar om barnet är mellan 4-11 månader.

Barn mellan ett och två år:

 • Minst 180 minuter måttlig till intensiv fysisk aktivitet flera tillfällen under dagen.
  Stillasittande max en timme.
 • Ettåringar bör inte spendera någon tid framför skärmar.
 • För tvååringar rekommenderas max en timmes skärmtid per dag. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.
 • Mellan 11-14 timmars sömn per dygn, tupplur inkluderad.

Barn mellan tre och fyra år:

 • Minst 180 minuters fysisk aktivitet av olika typ under dagen. Av dessa bör minst en timme vara av måttlig till hög intensitet.
 • Max stillasittande en timme i exempelvis barnvagn.
 • Max en timme framför skärmar. När barnet är stillasittande uppmuntras att en vuxen läser och berättar.
 • Mellan 10-13 timmars sömn per dygn, tupplur inkluderad.
Till toppen av sidan