Projekt och rapport 2024

BarnSäkert - screening av alla barn. 4:20 in i filmen berättar representanter från forskningsstudien om den evidensbaserade modellen BarnSäkert som kan användas för att identifiera skydds- och riskfaktorer och fråga om våld i nära relationer.

Rapporter 2023

Betydelser och effekter av utökade hembesök i Göteborg,  2023  Rinkebymodellen har införts på prov i vissa socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg. Nyblivna barnfamiljer erbjuds hembesök som genomförs av team bestående av barnhälsovårdens sjuksköterskor och föräldrastödjare.

Rapporter 2022

BarnSäkert är en arbetsmodell som bygger på den amerikanska förlagan Safe Environment for Every Kid (SEEK), som författarna till rapporten har översatt, anpassat och testat för att användas inom den svenska barnhälsovården.

Kulturtolkar och kulturdoulor: I ett projekt utbildar Region Värmland kulturtolkar och kulturdoulor. Projektet startade i maj 2017 och pågår fram till 31 december 2022. Det drivs av Region Värmland med ekonomiskt stöd från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Screening i harmoni eller disharmoni med yrkesrollen Rapporten beskriver barnhälsovårdssjuksköterskornas uppfattning om införandet och användandet av metoderna Pappa/icke-födande föräldersamtal, Språkfyran, ITC och Barnsäkert.

Screening för språk- och kommunikationssvårigheter vid 18 månader gör att barn remitteras tidigare till logoped  Rapportern undersöker om införandet av screeningmetoden ITC leder till tidigare identifikation av barn med språk och kommunikationssvårigheter, samt ger viss information om hur ITC implementeras i barnhälsovården kliniska arbete.

Rapporten "Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården" redovisar en studie om hur föräldrastödjare i Göteborg upplever sitt arbete. Rollen som familjestödjare är ny i de flesta områden.

Till toppen av sidan