Referenser - Infektionssjukdomar av betydelse för vården av adoptivbarn

  1. Folkhälsomyndigheten. Screening för antibiotikaresistenta bakterier. Rapport från en arbetsgrupp med representanter från smittskydd och vårdhygien; 2016-17.
  2. Vårdhandboken. Basala hygienrutiner.
  3. Smittskyddsläkarföreningen. Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad om MRSA för patienter.
Till toppen av sidan