Vaccination

Vaccination av barn med oklar vaccinationsbakgrund

Kartläggning och bedömning av vaccinationsstatus, vaccinationsplanering, ordinationsrätt och kompletteringar av det allmänna och särskilda programmet.

Det kan finnas olika anledningar till att ett barn inte har följt det nationella barnvaccinationsprogrammet. Den här artikeln fokuserar på barn som har levt utomlands och därmed vaccinerats enligt ett annat vaccinationsprogram eller inte alls.

Samtliga barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2019:17) ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet. Vaccinationer ska erbjudas även till barn som söker asyl eller vistas i landet utan nödvändiga tillstånd.

Till toppen av sidan