Barn som riskerar att fara illa

På vilka sätt barn kan fara illa

Barn far illa när de utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, eller när brister i deras omgivning gör att de riskerar att inte få växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Till toppen av sidan