Barnsäkerhet

Samtal om barnsäkerhet

Samtal om barnsäkerhet är en del av barnhälsovårdens föräldraskapsstöd. Lämpliga tillfällen att ta upp frågor om barnsäkerhet är i samband med hembesök, vid hälsobesök på BVC och som tema för diskussion i föräldragrupper.

För alla

För alla vid behov

För alla

Alla föräldrar och barn erbjuds regelbundet samtal om barnsäkerhet. Syftet med samtalen är att föräldrar och barn, utifrån deras egna upplevelser och tankar, ges möjlighet att fundera över hur barnets säkerhet kan främjas på olika sätt. Miljön runt barnet ska vara säker och utvecklande, samtidigt som den ska minska risken för olycksfall och skador.

Samtal om barnsäkerhet ingår i föräldraskapsstödet och sker vid hembesök, vid individuella hälsobesök på BVC, i föräldragrupper, samt vid möten inom barnomsorgen med föräldrar och medarbetare.

Innehållet i samtalet anpassas efter barnets ålder och utveckling samt föräldrarnas egna tankar och funderingar. Barnet involveras i samtalet beroende på ålder.

Muntlig information kompletteras med skriftligt material samt hänvisning till hemsidor.

För alla vid behov

Familjer som har behov av och önskar ytterligare samtal om barnets säkerhet; hur säkra och utvecklande miljöer kan främjas, hur olyckor och skador kan förebyggas. Detta erbjuds på BVC och vid hembesök.

Ytterligare samtal kan även innefatta konsultation och samverkan med exempelvis psykolog inom mödra- och barnhälsovård, habilitering, barnomsorg och socialtjänst.

För alla vid behov

Ytterligare samtal, vägledning och insatser i samverkan med andra vårdgivare och socialtjänst.

Upprepade hembesök och täta kontakter med barnhälsovården.

Vid oro för att barnet far illa, eller riskerar att fara illa, ska anmälan till Socialtjänsten göras.

Till toppen av sidan