Levnadsvanor

Hälsosamtal om rörelsevanor och fysisk aktivitet

Hur man kan samtala med föräldrar om rörelsevanor och fysisk aktivitet och varför det är viktigt att barn rör sig redan från tidig ålder.

För alla

För alla vid behov

För alla

Främja goda rörelsevanor och fysisk aktivitet genom information och vägledning utifrån varje enskild barns och familjs behov. 

Alla föräldrar ges möjlighet och utrymme att prata om barnets och familjens lek och rörelsevanor i vardagen, i hemmet och utomhus.

Uppmärksamma risk för ohälsosamma rörelsevanor och otillräcklig fysisk aktivitet.

Följa utvecklingen av motorisk förmåga. Barnets motoriska förmåga ska jämföras med den typiska motoriska utvecklingen.

Förmedla kunskap om:

  • Motorikens betydelse för barnets utveckling.
  • Vad barn förväntas kunna (motorik) vid olika åldrar.
  • Rörelsebehov i olika åldrar.

Föräldrars erfarenheter, frågor och eventuella oro uppmärksammas och utforskas vidare.

 

För alla vid behov

Utökat individuellt stöd och hälsovägledning till de föräldrar som behöver stöd gällande rörelsevanor och fysisk aktivitet.

Stödet kan bestå av:

  • Samtal med föräldrar om barns behov av rörelse och fysisk aktivitet och sätt att främja den.
  • Uppföljande kontakt.

Diskutera/konsultera inom barnhälsovårdsteamet.

Konsultera andra professioner vid behov såsom barnspecialistläkare och/eller fysioterapeut vid behov.

För alla vid behov

Noggrann anamnes inkluderat frågor runt barnets och familjens rörelsevanor, samt läkarundersökning inkluderat bedömning av barnets utveckling och motoriska förmåga.

Samverka med barnomsorgen kring barn och familj där behov föreligger.

Vidare remittering till barnspecialist, fysioterapeut vid behov.

Rekommendationer om fysisk aktivitet och minskat stillasittande

Daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas genom intressanta, motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och, för åldern, anpassad social interaktion (1,6).

Även om all rörelse är bra måste delar av den fysiska aktiviteten vara på medel- till högintensiv nivå för att ha en hälsoeffekt. Från ungefär 3 års ålder bör barnen röra sig med en intensitet som gör att de blir andfådda och röda om kinderna. Aktiviteten kan delas upp under dagen. För spädbarn är variation i lägen och positioner viktigt. Uppmuntra till exempel till lek på golvet och magläge.

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade 2019 nya riktlinjer gällande barns sömn, skärmtid och fysisk aktivitet för barn 0–5 år. Budskapet är att bättre sömn och mer tid för aktiv lek behövs för att barn ska växa upp till friska individer. Under 2021 publicerade Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer. Regelbunden fysisk aktivitet och minskat stillasittande rekommenderas även för barn 0–5 år.

Föreställer tre små bilder på en bebis på åtta månader som ligger på mage skötbord tittandes på sin mamma, i knäet på sin mamma samt hållandes. .
Bild 1-3
  • Ligga på golvet. Det är bra att underlaget är tillräckligt hårt så armarna inte sjunker ner.
  • Ligga på ett bord. Om barnet ligger på ett bord är det enklare för den vuxna att komma ner i barnets ögonhöjd. Lämna inte barnet utan tillsyn.
  • Bära på mage eller låta det ligga på mage i knät. En fördel med dessa positioner är att de går att göra nästan var som helst. En annan fördel är att genom att ändra lutningen på barnet kan svårighetsgraden på rörelsen ändras. Desto mer horisontellt barnet ligger, desto mer måste barnet lyfta huvudet och bålen mot tyngdkraften. Rörelsen blir således tyngre. Jämför det med när du själv ska göra armhävningar, det är lättare mot väggen än på golvet.
Barn i magläge som ligger på en filt och  tittar på en uppställd bok.
Bild 4 Barn i magläge med mjuk aktivitetsbok framför sig.

Det är viktigt att ge föräldrarna stöd i att välja lekar och leksaker som utgår från barnets motoriska förmåga, motivation och intresse. Utmaningen är att välja aktiviteter som barnet själv vill göra samtidigt som det ska vara lagom utmanande. Tänk på att avsluta aktiviteten innan den blir tråkig och istället heller upprepa den igen.

Du läser mer om vad barnet ska kunna vid olika åldrar här. Kom ihåg att korrigera åldern till barn som föds för tidigt, det vill säga innan gestationsvecka 37, upp till 2 års ålder.

Till toppen av sidan