Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Bemötande inom barnhälsovården - översikt

Innehåll om att möta och bemöta olika slags familjer, föräldrar och barn. Föräldrar som är oroliga och familjer som är med om en allvarlig händelse i livet.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Lyhördhet och förståelse i mötet med barnfamiljen

  Hur man kan bemöta föräldrar på ett sätt som skapar en förtroendefull vårdrelation och stärker dem i deras föräldraskap. Exempel på samtal vid det första hembesöket.

 • Bemöta föräldrars oro

  Att tänka på i mötet med föräldrar som känner oro. En vanlig oro är att barnet inte växer ordentligt. Exempel på samtal om oro för att barnet äter för lite.

 • Att möta och bemöta regnbågsfamiljer

  Här beskrivs några olika slags regnbågsfamiljer, med utgångspunkt i praktiska och rättsliga frågor. Därefter följer råd vid bemötande av dessa familjer.

 • När något allvarligt händer i en barnfamilj

  BVC får ofta frågor från föräldrar hur man bäst ska hantera en dramatisk händelse eller upplevelse. Den bästa hjälpen är ofta att få diskutera barnets beteende och vad som hänt med någon man har förtroende för, och som känner familjen sedan tidigare.

 • Bildstöd inom barnhälsovården

  Bildstöd för ökad delaktighet för barnet och föräldrarna i barnhälsovården. Något som är lagstadgat både i barnkonventionen och patientlagen.

 • Råd och bemötande vid funktionsnedsättning

  Man kan behöva anpassa råd och stöd till människors olika livssituationer. Till exempel personer med funktionsnedsättning. Här finns länkar till information om bemötande av olika slags livsvillkor.

Mer på Rikshandboken

Bemötande vid amningsvägledning

Vad som är ett hjälpsamt bemötande vid amningsvägledning. Olika typer av stöd. Konkreta tips i mötet med barnfamiljen och vilka behov de flesta föräldrar har i samband med amning.

Till toppen av sidan