Hur nöjd är du med Rikshandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Rikshandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 15 frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Metoder och riktlinjer

Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Innehåll om föräldraskapsstöd i grupp. Metodhandledning och förslag på innehåll till de olika föräldraträffarna.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Mål och syfte med föräldraskapsstöd i grupp

  Föräldraskapsstöd i grupp är en metod för att främja barns uppväxtvillkor. Här beskrivs syfte och mål i den nationella strategin.

 • Förberedelser inför att leda föräldragrupper

  Förslag på struktur, sammansättning och inbjudningar för föräldragrupper. Hur man kan använda sig av teman samt hur man praktiskt förbereder föräldrastöd i grupp.

 • Att leda föräldragrupper

  Hur man kan starta, leda och avsluta en föräldragruppsträff och skapa trygghet och delaktighet i föräldragruppen.

 • Föräldragrupp: första träffen och tema omställning

  Presentation av föräldragrupper på BVC, hur man kan skapa trygghet och delaktighet i gruppen och starta med tema: Omställning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - sömn

  Introduktion till temat, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel för föräldraträffen och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - skärmvanor

  Syftet med temat är att erbjuda föräldrar tid för att reflektera över familjens skärmanvändning. Förslag på diskussionsfrågor, länkar till lämpligt material och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - balans i vardagen

  Barnets vardag och relationerna i familjen utgör barnets uppväxtmiljö. Hur kan vardagen fungera så bra som möjligt utifrån familjens förutsättningar och behov?

 • Föräldragrupp: vardagsliv - alkohol och tobak

  Introduktion, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: föräldrar tillsammans

  Syfte och introduktion till temat, diskussionsfrågor, hjälpmedel och material till föräldraträffen samt länkar till fördjupningsmaterial.

 • Föräldragrupp: mat

  Syfte och introduktion till temat om mat, förslag på diskussionsfrågor, material och hjälpmedel att använda på gruppträffen.

 • Föräldragrupp: barns utveckling

  Tillsammans med gruppledaren får föräldrarna i detta tema reflektera över barnets utveckling, främst den motoriska och språkliga utvecklingen, men även över vad som är en säker och utvecklande miljö.

 • Föräldragrupp: samspel och anknytning

  Tema för föräldragruppsträff som syftar till att ge ökad förståelse för barns behov och samtidigt stärka föräldrarna i deras föräldraförmåga. Förslag på diskussionsfrågor, hjälpmedel och material för gruppträffen.

 • Digitala föräldragrupper

  Metodstöd för digitala föräldragrupper. Instruktioner till gruppledare och förslag på olika teman som kan användas i valfri ordningsföljd med bild, text och ljudfiler.

Till toppen av sidan