Metoder och riktlinjer

Föräldraskapsstöd i grupp - översikt

Innehåll om föräldraskapsstöd i grupp. Metodhandledning och förslag på innehåll till de olika föräldraträffarna.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Mål och syfte med föräldraskapsstöd i grupp

  Föräldraskapsstöd i grupp är en metod för att främja barns uppväxtvillkor. Här beskrivs syfte och mål i den nationella strategin.

 • Förberedelser inför att leda föräldragrupper

  Förslag på struktur, sammansättning och inbjudningar för föräldragrupper. Hur man kan använda sig av teman samt hur man praktiskt förbereder föräldrastöd i grupp.

 • Att leda föräldragrupper

  Hur man kan starta, leda och avsluta en föräldragruppsträff och skapa trygghet och delaktighet i föräldragruppen.

 • Föräldragrupp: första träffen och tema omställning

  Presentation av föräldragrupper på BVC, hur man kan skapa trygghet och delaktighet i gruppen och starta med tema: Omställning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - sömn

  Introduktion till temat, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel för föräldraträffen och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - skärmvanor

  Syftet med temat är att erbjuda föräldrar tid för att reflektera över familjens skärmanvändning. Förslag på diskussionsfrågor, länkar till lämpligt material och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: vardagsliv - balans i vardagen

  Barnets vardag och relationerna i familjen utgör barnets uppväxtmiljö. Hur kan vardagen fungera så bra som möjligt utifrån familjens förutsättningar och behov?

 • Föräldragrupp: vardagsliv - alkohol och tobak

  Introduktion, förslag på frågor att diskutera, material, hjälpmedel och tips på fördjupning.

 • Föräldragrupp: föräldrar tillsammans

  Syfte och introduktion till temat, diskussionsfrågor, hjälpmedel och material till föräldraträffen samt länkar till fördjupningsmaterial.

 • Föräldragrupp: mat

  Syfte och introduktion till temat om mat, förslag på diskussionsfrågor, material och hjälpmedel att använda på gruppträffen.

 • Föräldragrupp: barns utveckling

  Tillsammans med gruppledaren får föräldrarna i detta tema reflektera över barnets utveckling, främst den motoriska och språkliga utvecklingen, men även över vad som är en säker och utvecklande miljö.

 • Föräldragrupp: samspel och anknytning

  Tema för föräldragruppsträff som syftar till att ge ökad förståelse för barns behov och samtidigt stärka föräldrarna i deras föräldraförmåga. Förslag på diskussionsfrågor, hjälpmedel och material för gruppträffen.

 • Digitala föräldragrupper

  Metodstöd för digitala föräldragrupper. Instruktioner till gruppledare och förslag på olika teman som kan användas i valfri ordningsföljd med bild, text och ljudfiler.

Mer på Rikshandboken

Individuellt föräldraskapsstöd - översikt

Stödjande samtal till nyblivna, nedstämda mammor, bedömning och stöd vid föräldrastress, råd till föräldrar om att trösta barn, spädbarnsmassage och familjerådgivning.

Barnsäkerhet - översikt

Hur man skapar en säker miljö för barn.

Till toppen av sidan