Föräldraskapsstöd i grupp

Mål och syfte med föräldraskapsstöd i grupp

Föräldraskapsstöd i grupp är en metod för att främja barns uppväxtvillkor. Här beskrivs syfte och mål i den nationella strategin.

Grundläggande arbetsmetod sedan 1979

1979 tog Sveriges riksdag beslut om en generell föräldrautbildning. Till grund för detta beslut låg Barnomsorgsgruppens arbete, där utgångspunkten var att genom pedagogiska insatser förbättra barns levnadsvillkor. Sedan dess har föräldragrupper varit en grundläggande arbetsmetod inom BHV.

Till toppen av sidan