Träff 3 Vad behöver barn för att må gott, 3-4 månader

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP
 • Uppföljning av förra gången.
 • Barnets grundläggande behov
 • Bära barn, hur sitter barnet, barnvagn, golvet.
 • Utveckling, barn är olika.
 • Bästa stunderna med barnet.
 • Barnsäkerhet när barnet blir rörligare.
 • Sömn/vakenhet – har barnet hittat någon rytm?
 • Stimulans, överaktivering och lugn och ro.
 • Sjuk och ledsen. Egenvård. Vart vänder jag mig, och när. www.1177.se/Tema/Egenvard/
  Ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen.
 • Vaccinationer

Eventuellt extra resurs: Läkare som arbetar på BVC

Förslag på material

 

Till toppen av sidan