Träff 9 Ut i världen, 9-10 månader

FÖRÄLDRASTÖD I GRUPP
  • Uppföljning av förra gången.
  • Uppdatering familjeliv: ny situation, nätverket, förväntningar och planer.
  • Att börja på förskola/familjedaghem. Inskolning och vistelsetider.
  • Infektioner.
  • Sömnvanor dag och natt. Var sover barnet?
  • Grovmotorisk utveckling. Resa sig upp, börja gå.
  • Matvanor. Äta själv.
  • Tandhälsovård.
  • Barnsäkerhet efter ålder och årstid.
  • Tobak och alkohol

Förslag på material

 

Till toppen av sidan