Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Fortbildningsmaterial

Filmer om hälsobesök i olika åldrar

Filmerna visar hur teambesöken kan genomföras i åldrarna 4 veckor, 6 månader och 2,5 till 3 år. Tyngdpunkten ligger på de somatiska undersökningarna men den hälsofrämjande hållningen lyfts också fram.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan