Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Fortbildningsmaterial

Hälsovägledning och levnadsvanor - fortbildning

Filmer och föreläsningar om hälsovägledning och hälsosamma levnadsvanor.

Föreläsningar om kostråd från Livsmedelsverket

Åsa Brugård Konde från Livsmedelsverket (SLV) föreläser om hur SLV arbetar med kostråd till barn och ger kostråd till spädbarn och barn i förskoleåldern.

Råd om mat - föreläsning av Åsa Brugård Konde Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets arbete med kostråd till barn - Åsa Brugård Konde föreläser

Webbutbildning om solvanor

Webbutbildning från Regionala Cancercentrum i Samverkan och Strålsäkerhetsmyndigheten om rekommendationer för barn och om att prata om solen. 

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år 

Toalettvanor

Stöd för blöjavvänjning i hem och förskola. Ett material från svenska OMEP: Blöjfria barn tidigare - OMEP

Till toppen av sidan