Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Fortbildningsmaterial

Vaccination - fortbildning

Filmer om vaccinationer inom barnhälsovården.

Om vacciner

Filmen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Rikshandboken. Den visar hur man kan bemöta och samtala med föräldrar som känner oro för att vaccinera sina barn.

Film: Vaccination - samtal om tvekan

Injektionstekniker

Instruktionsfilm för intrakutan injektion:

Global Health Media Project

 

Till toppen av sidan