Metoder och riktlinjer

Hembesök

Mål och syfte. Förslag på upplägg med ämnen att samtala om vid hembesöken. Insatser till alla och riktade insatser till alla med behov.

För alla

För alla vid behov

För alla

Ett hembesök vid nyföddhetsålder och ett hembesök vid 8 månaders ålder.

För alla vid behov

Ytterligare ett till två hembesök.

För alla vid behov

Ytterligare hembesök utifrån behov eller utifrån ett strukturerat utökat hembesöksprogram, ofta i samverkan med annan, exempelvis socialtjänst eller psykolog.

Till toppen av sidan