Amning och nutrition

Stödja amning - översikt

Innehåll om hur man på olika sätt kan stödja amning: amningsobservation, amningsstatus, amningshjälpmedel, barnets tag om bröstet och amningspositioner, handmjölkning och koppmatning, tandhälsa, alkohol, tobak och amning samt om att avsluta amning.

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Amningsobservation och amningsstatus

  Syftet med att göra en amningsobservation på BB eller vid första hembesöket är i första hand att få kunskap om hur barnet suger. En amningsobservation kan också hjälpa både mamma och amningsvägledare att identifiera bakomliggande faktorer till symtom som uppkommit i samband amning.

 • Barnets tag om bröstet och amningspositioner

  Betydelsen av barnets tag om bröstet och mammans amningsposition och vad man som BHV-personal kan göra för att främja ett optimalt tag och bekväma positioner.

 • Amningshjälpmedel

  Amningshjälpmedel som bröstpump, tillmatningsset, kopp och amningsnapp kan förebygga amningsproblem och underlätta för mamma, partner och barn under amningsperioden.

 • Handmjölkning och koppmatning

  När det kan vara lämpligt med handmjölkning och koppmatning med bröstmjölk samt instruktioner med bilder.

 • Nedtrappning av tillmatning

  Hur man gör för att trappa ned tillmatning om målet är att helamma barnet.

 • Avsluta amning

  I de flesta fall sker avvänjningen successivt, mamma och barn bestämmer själva när och i vilken takt detta sker. Ibland måste dock amningsnedläggning, av olika orsaker, ske på kort tid.

 • Alkohol och amning

  För att ge föräldrar möjlighet till reflektion bör BHV-sjuksköterskan samtala om hur alkoholen påverkar bröstmjölkens innehåll och förmågan att ta hand om barnet.

 • Tobak och amning

  Barn som ammas av rökande eller snusande mammor får nikotin via bröstmjölken. Även passiv rökning i hemmet och nikotinläkemedel ger mätbara halter av nikotin i mjölken.

Mer på Rikshandboken

Visa innehåll som:
 • Bröstböld - abscess

  Defintion och symtom på bröstböld. Hur man bedömer och följer upp bröstböld på BVC och när man ska remittera till läkare.

 • Candidainfektion på bröstvårta, vårtgård och i bröstet

  Symtom, diagnos och riskfaktorer för Candidainfektion i brösten, bedömning, handläggning och uppföljning på BVC samt när man ska remittera vidare.

 • Eksem på brösten

  Hos de kvinnor som får eksem på vårtgård och bröstvårta ökar risken för en smärtsam amning samt svamp- och bakterieinfektion. Här är en sammanfattning av det regionala vårdprogrammet "Bröstkomplikationer vid amning" och vad man bör tänka på i mötet med kvinnor som söker för eksem på brösten.

 • Läkemedelsbehandling vid bröstkomplikationer

  Vid stark smärta i brösten eller i samband med amning kan nedan stående smärtlindring påbörjas. För att uppnå bästa effekt bör läkemedelsbehandling sättas in först efter noggrann anamnes och bedömning av amningssituationen med amningsstatus eller amningsobservation.

 • Mastit - mjölkstockning

  Symtom, definition och riskfaktorer för mastit. Insatser som ska ges till alla och till alla vid behov. Bedömning, behandling, remittering och uppföljning på BVC.

 • Mjölkstas

  Hur mjölkstas kan kännas, orsaker och vad man hjälpa till med som personal. Till exempel Cottermans handgrepp som mjukar upp bröstet genom mottryck.

 • Störd utdrivningsreflex

  Vad utdrivningsreflex innebär, hur den fungerar och vilken vägledning man kan ge om kvinnan upplever störningar i utdrivningsreflexen.

 • Sår och sprickor vid amning

  Stöd och behandling för kvinnor som upplever smärta vid amning och när man behöver remittera vidare.

Till toppen av sidan