Individuellt föräldraskapsstöd - översikt

Familjerådgivning

I svåra situationer kan föräldrar behöva hjälp att komma vidare i sin relation till varandra. Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning till sina invånare.

Kommunens uppdrag

Alla familjerelationer ingår i kommunens uppdrag, men oftast handlar det om parrelationer. Familjerådgivare har inte journalföringsplikt.

Observera att om det förekommer hot eller våld i relationen är gemensamma samtal kontraindicerat. Då bör enskilda samtal eller särskild verksamhet inriktad på våld i nära relation erbjudas.

Läs mer på Rikshandboken:

Enskilda föräldrasamtal

Upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer

Familjerätt​

En del föräldrar som bestämt sig för att separera har svårt att komma överens på egen hand om barnens vårdnad, boende, omsorg och försörjning. I stället får frågorna avgöras i domstol, vilket kan leda till ökade konflikter mellan föräldrarna. Många föräldrar känner inte till att de kan få stöd i att komma överens genom att ansöka om samarbetssamtal hos Familjerätten i sin kommun. De kan även få hjälp med att skriva avtal om vårdnad, boende och omsorg. Samtalen är kostnadsfria.

Samtalsguide vid föräldraseparation

En samtalsguide, föräldrabroschyr och kunskapsöversikt om småbarnsföräldrar som separerar finns på Föräldraseparation när barnen är små - region Stockholm

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan