Kompetensutveckling

Filmer om hälsobesök i olika åldrar

Filmerna visar hur teambesöken kan genomföras i åldrarna 4 veckor, 6 månader och 2,5 till 3 år. Tyngdpunkten ligger på de somatiska undersökningarna men den hälsofrämjande hållningen lyfts också fram.

Regionala tillägg

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan