Allergier och intolerans

Mjölkproteinallergi

Symtom, diagnos, behandling och bedömning av allergi och icke-allergisk överkänslighet mot mjölkprotein inom barnhälsovården.

För alla

För alla efter behov

För alla

  • Tillväxtuppföljning
  • Hälsosamtal om kost
  • Hälsosamtal om hud

För alla efter behov

  • CoMiSS
  • Elimination – provokation
  • Anpassade kostråd
  • Uppföljning enligt lokala rutiner. Kan ske på BVC där intresse och kompetens finns.

För alla efter behov

  • Vid allvarlig reaktion på mjölkprotein - remiss till barnläkare för utredning, uppföljning och behandling.
  • Vid eksem som inte blir avsevärt bättre på behandling eller mjölkfri kost - remiss för fortsatt utredning enligt lokala rutiner.
  • Kontakt med dietist.

Symtom vid intag av mjölkprotein kan förekomma hos små barn. Korrekt bedömning är angeläget för att identifiera rätt barn för eliminationsbehandling och undvika detta till friska barn.

Till toppen av sidan