Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Infektioner - översikt

RS-virusinfektion

Definition, symtom, smittsamhet, inkubationstid, diagnos, riskgrupp och behandling av RS-virus.

Definition

RS-virus är en förkortning av respiratory syncytial virus och sprids epidemiskt varje vinter. Det varierar från år till år när perioden börjar och hur många som blir sjuka. Det kan också variera i olika delar av Sverige. Oftast börjar perioden tidigt under vintern och de flesta brukar insjukna i februari eller mars. Vartannat år brukar utbrottet bli kraftigare.

Hos Folkhälsomyndigheten kan man följa antalet inrapporterade fall av RS-virus.

De minsta spädbarnen och känsliga barn (se nedan) bör skyddas från smitta. Eftersom RS-virus-infektionen i praktiken inte går att skilja från infektioner med andra vanliga förkylningsvirus bör dessa barn skyddas så gott det går för förkylningssmitta under RS-säsong.

Symtom

Infektionen ter sig vanligen som en långdragen förkylning. Även spädbarn kan ha lindrig RS-infektion men skall frikostigt bedömas på akutmottagning vid misstanke. De har ofta ingen eller låggradig feber och kan i början av sjukdomen vara anmärkningsvärt symptomfria mellan attacker av hosta, andningssvårigheter och andningsuppehåll.

Det sega slemmet är besvärande för de minsta barnen och har barnet något av följande symtom ska man kontakta sjukvården:

 • andningsbesvär
 • inte orka äta
 • andningsuppehåll.

Vid en RS-infektion utvecklas ingen långvarig immunitet.

Förlopp

Inkubationstiden är tre till fem dagar.

Smittsamhet

Smittspridning sker genom

 • närkontakt
 • indirekt närkontakt, det vill säga kontakt med föremål där virus finns
 • vid stora virusmängder genom aerosolsmitta, men inte på längre håll än 2 meter.

Viruset kan leva i flera timmar på till exempel leksaker. Det är  viktigt med god handhygien och tvättsprit är mycket effektivt mot RSV.

Virusutsöndring fortsätter oftast cirka en vecka men kan hos vissa fortsätta cirka tre veckor efter symtomdebut. Hälften av alla barn får den första infektionen före ett års ålder.

De närmaste veckorna efter känd RS-infektion kan barnhälsovården behöva ta hänsyn till risken för smittspridning till riskgrupper (se nedan) i samband med besök på BVC och i samband  med föräldragrupper.

Föräldrainformation från svenska neonatalföreningen, Barnläkarföreningen: Att skydda ditt barn från smitta.

Riskgrupp

Barn med ökad risk att få allvarliga symtom vid RS-virusinfektion är barn som är för tidigt födda fram till två månader efter beräknad födelsetid. Fullgångna barn de första två månaderna.

Små barn, under cirka 2 år, med:

 • kronisk lungsjukdom
 • svår hjärtsjukdom
 • immunbrist
 • neuromuskulär eller neurologisk sjukdom.

Diagnos

Diagnos kan ställas med prov från nasopharynx. Snabbtest finns på en del mottagningar.

Behandling

Barn under 2 månader kräver inte sällan sjukhusvård vid RS-infektion. Barn som tillhör riskgruppen är extra känsliga och kan få svår bronkiolit och lunginflammation.

Barnet kan vid behov behöva matsond, extra syrgas och andningsunderstöd, till exempel högflödesgrimma, CPAP, respirator.

Profylax

Under vintern när RS-virus är vanligt är det viktigt att skydda spädbarnen från smitta med god handhygien och uppmärksamma det långvariga virusbärarskapet. Läs mer här om infektion hos nyfödda.

Extra känsliga barn erbjuds förebyggande behandling för att minska risken att bli allvarligt sjuk av RS-viruset. Injektioner med specifika antikroppar ges månadsvis under RS-säsong, första året till barn födda före 26 veckors graviditet och under de 1-2 första RS-säsongerna till vissa barn med svår lungsjukdom och vissa hjärtfel eller hjärtsjukdomar. Läkemedelsverket har mer information.

Referenser

 • Feigin and Cherry's. Textbook of Pediatric Infectious Diseases. UpToDate; 2018.

Till toppen av sidan