Infektioner

Slöhet hos nyfödda

Slöhet hos ett nyfött barn kan bero på att barnet har fått för litet mat. Slöhet kan också vara symtom på mer allvarliga tillstånd.

Akut påkommen slöhet, att barnet inte äter, ger sämre kontakt än tidigare, måste föranleda misstanke om allvarlig sjukdom. Barnet bör undersökas på akutmottagning för att utesluta:

  • Infektion
  • Metabol sjukdom
  • Hjärtfel

Matningssvårigheter som orsak till slöhet

Betydligt vanligare orsak till slöhet är matningssvårigheter där barnet får i sig för litet mat.

Vid misstanke om för lite mat, pröva att intensivamma eller ge bröstmjölksersättning. Viktigt att uppmärksamma försämringar. Om vikten inte vänder uppåt efter amningsåtgärder och/eller extra bröstmjölksmjölkersättning måste andra orsaker uteslutas. Ett uttröttat barn bör inte pressas att äta från bröstet mer än 30 minuter åt gången.

Till läkare


Kontakt med akutmottagning om allmäntillståndet inte förbättras efter intensivamning eller efter fått extra bröstmjölksersättning.

Källhänvisningar

  • Nelson. Textbook of Pediatrics.
  • Rennie & Roberton’s. Textbook of Neonatology. 2016. ChurchillLivingstone: Elsevier; 2012.

Till toppen av sidan