Pediatrik

Ögon

Översiktssida för texter om olika slags ögonbesvär och ögonsjukdomar, till exempel svullna och kladdiga ögon, avvikande pupiller, neonatal konjunktivit, nystagmus och skelning.

Mer på Rikshandboken

Vad man letar efter vid syn- och ögonundersökning på BVC

Ögon och syn ska undersökas vid flera besök på BVC. Det här är en övergripande text om barnets ögon och syn och vad som ska vara i fokus vid undersökning i olika åldrar.

Ögon- och synundersökning av barn 0-1 månader

Hur man undersöker det nyfödda barnet, vad man ska titta efter samt vilka barn som behöver remitteras.

Ögon- och synundersökning av barn 2-5 månader

Varför man undersöker barnets ögon, hur undersökningen går till och vad som behöver remitteras till ögonläkare.

Ögon- och synundersökning av barn 6 månader till 3 år

Varför man undersöker barnets ögon, hur undersökningen går till och vad som behöver remitteras till ögonläkare.

Ögon- och synprövning - 4 år

Det är viktigt är att synskärpeprövningen sker nära 4-årsdagen. Läs om HVOT- och LEA-tavla och när man ska remittera till ögonläkare eller ortoptist.

Till toppen av sidan