Neonatal konjunktivit

ÖGON

Om åtgärder vid neonatal konjunktivit hos barn.

Åtgärder

Uppkomna infektioner är idag väl behandlingsbara om de upptäcks i tid. Det är därför viktigt att iaktta de nyföddas ögon på BB, barnavdelning, i hemmet och på BVC för symtom som kräver åtgärder.

  1. Friska barn har bleka bindehinnor (konjunktivor) utan sekret.
  2. Vid helt ringa mängd av gulaktigt sekret i ögonlockskanterna - rengör med ljummet vatten flera gånger dagligen. Noggrann observation.
  3. Vid sekretion av gult eller gulgrönt var från ögonlocken med eller utan rodnad och/eller injicerad bindehinna (konjunktiva). Visas för läkare samma dag.

Fortsatta åtgärder

Provtagning för såväl allmän odling, gonokockodling och om mer än 5 dagar gammalt barn, klamydia. Viktigt att rätt rör används för respektive odling och att instruktioner följs.

Tänk på

Metallpinne till klamydia - skrapa celler - ta denna först. Allmän odling - bomullspinne. Kolad pinne till gonokockodling (kolet kan störa klamydiaodling). Daglig rengöring med koksaltlösning. Lokalbehandling av båda ögonen med ögonsalva Chloromycetin 4 gånger dagligen i 5 dagar.

Om inte bättre eller tecken på kraftig inflammation - akut kontakt med ögonmottagning.

  • Vid positiv allmän odling men negativ gonorré och klamydia behandlas med Chloromycetinsalva eller efter resistensmönster. Vid försämring trots behandling - remiss till ögon.
  • Vid positivt odlingssvar på gonorré eller klamydia ska barnet akut till barnläkare för allmän behandling med penicillin respektive erythromycin. I samband med denna kontakt konsulteras ögonläkare. Klamydia kan eventuellt behandlas i hemmet med Erytromycin generellt och Aureomycin ögonsalva. 
  • Vid positiva fynd av klamydia eller gonorré hos barnet ska föräldrarna hänvisas till läkare samma dag.

För konstaterad klamydia eller gonorré ska kodad anmälan göras till smittskyddsläkaren.

Observera

Klamydia ger symtom sent, med debut som regel under andra levnadsveckan. Det är därför viktigt att föräldrarna uppmanas ta kontakt med BVC eller barnmottagning vid tecken på infektion.

Negativa odlingssvar kan vara falska eller bero på virusinfektion. Tänk på herpes simplex om mor har återkommande herpes. Encephalitrisk hos barnet.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan