Ögon

Neonatal konjunktivit

Neonatal konjunktivit kan leda till bestående skador på barnets ögon och är därför viktigt att upptäcka i tid. Här beskrivs symtom, undersökning och handläggning.

Åtgärder efter provsvar:

  • Vid positiv allmän odling men negativ gonorré och klamydia behandlas med kloramfenikolsalva eller efter resistensmönster. Vid försämring trots behandling - remiss till ögon.
  • Vid positivt odlingssvar på gonorré eller klamydia ska barnet akut till barnläkare för systemisk behandling med penicillin respektive erythromycin. I samband med denna kontakt konsulteras ögonläkare.
  • Vid positiva fynd av klamydia eller gonorré hos barnet ska föräldrarna hänvisas till läkare samma dag!

Klamydia och gonorré är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2,3,4).

Tänk på detta:

  • Om man misstänker herpes, eller om barnet på något sätt är allmänpåverkat bör barnläkare konsulteras utan dröjsmål. (5)
  • Negativa odlingssvar kan vara falska eller bero på virusinfektion. Tänk på herpes simplex om barnets mamma har återkommande herpes, det finns då encephalitrisk hos barnet.
  • Om negativa odlingssvar och barnet ändå har en påtaglig ögoninfektion bör ögonläkare kontaktas, eventuellt även barnläkare.
  • Klamydia ger symtom sent, med debut som regel under andra levnadsveckan. Det är därför viktigt att föräldrarna uppmanas ta kontakt med BVC eller barnmottagning vid tecken på infektion.
  • Gonorré ger ofta mycket kraftig skummande sekretion från ögonen – förutom läkemedelsbehandling är det viktigt att skölja rent ofta.

Till toppen av sidan