Ögonbesvär hos barn

ÖGON

Olika slags ögonbesvär hos barn: skräp i ögat, slag mot ögat, variga, kladdiga och röda ögon, trånga tårkanaler, vagel, blödning i ögonvitan, svullna ögonlock.

Ögonen är känsliga organ som redan nyfödda skyddar mot skada från omgivningen. Trots detta är besvär från ögonen vanliga hos barn.

Små förändringar kan ge kraftiga symtom, exempelvis kan ett litet, knappt millimeterstort skräp i ögat kännas som om det vore ett stort gruskorn.

Vanliga problem är:

 • skräp i ögat
 • infektion
 • allergi

Alla dessa orsaker kan ge liknande symtom, exempelvis smärtor särskilt när barnet blinkar, tårögdhet och rödögdhet.

Andra vanliga problem är:

 • tårögdhet hos små spädbarn
 • svullna ögonlock hos barn i alla åldrar.

Skräp i ögat

Skräp kan komma flygande och fastna på ögonvitans bindehinna, hornhinnan, insidan av det övre ögonlocket eller undre ögonlocket. Det gör ont, särskilt när barnet blinkar, det skaver, tårarna rinner från det ögat och ögat blir ljuskänsligt.

Åtgärder

Inspektera ögat, titta särskilt noga på hornhinnan, dra ner det nedre ögonlocket och se om skräpet sitter i omslagsvecket. Låt barnet titta åt olika håll. Ser man skräpet kan man torka bort det försiktigt med en fuktig bomullspinne. Syns inget skräp sköljer eller spolar man ögat med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt). Om besvären finns kvar efter någon kvart sitter förmodligen skräpet på insidan av övre ögonlocket, som måste vändas om man ska få bort det.

Ibland kan besvären komma från ett inböjt hår från ögonfransen som irriterar bindhinnan.

Till läkare

 • Om skräpet sitter fast i bindhinnan eller hornhinnan.
 • Om barnet fortfarande har besvär efter ett dygn.

Slag mot ögat

Till läkare för undersökning av ögat:

 • om barnet har ont i ögat efter ett slag
 • om något nuddat vid ögat och skadat hornhinnan
 • om något har skadat bindhinnan och man misstänker att det har gått hål på den
 • om barnet ser sämre
 • om det syns en blödning i ögat
 • om barnet har sår på ögonlocken
 • om barnet har nedsatt känsel i kinden
 • om barnet ser dubbelt.

Variga, kladdiga och röda ögon

Det är vanligt att ögonen infekteras när barnet har en förkylning. Ögonvitan blir röd, ögonlocken är igenklistrade på morgonen och det kan komma varig vätska. Ögonlocken kan svullna, bindhinnekatarr. Orsaken är oftast virus men kan även vara bakterier.

Åtgärder

Tvätta med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt) flera gånger dagligen. Oftast räcker detta och infektionen går över inom en vecka. En typ av dessa infektioner (epidemisk keratokonjunktivit) kan vara mycket smittsam, varför barnet alltid bör ha en särskild egen handduk och man bör vara mycket noga med handhygienen.

Till läkare

Om ögonen inte blir bättre av att man tvättar utan snarare sämre, eller om infektionen drar ut på tiden, ska man visa upp barnet på vårdcentralen för eventuell behandling med ögondroppar som innehåller antibiotika. Efter två dagars behandling med antibiotika kan barnet gå till förskolan igen.

Är barnet mycket ljuskänsligt ska man söka vårdcentralen. Det kan vara tecken på att hornhinnan också är infekterad.

Var vid ögonfransfästet

En del barn kan ha en långdragen infektion i ögonlockskanten, där ögonfransarna fäster. På morgonen är det lite varigt, ögonlocken kan vara igenklistrade och det kan finnas små sårskorpor. Tvätta med ljummet vatten, och om detta inte hjälper inom några dagar ska föräldrarna söka på vårdcentralen för eventuell behandling med ögondroppar eller ögonsalva.

Röd svullnad, vagel, på ögonlockets kant

Ibland kan barnet få en liten röd och smärtande svullnad på ögonlockskanten, en så kallad vagel. Det är en avgränsad infektion.

Åtgärder

Vageln innehåller var och gör ont. Tvätt med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt) hjälper oftast.

Till läkare

Om vageln inte har gått tillbaka på några dagar. Det kan ibland vara nödvändigt att behandla med antibiotikainnehållande ögonsalva. Ibland kan också en liten svullnad kvarstå under lång tid. Denna kan behöva åtgärdas vid ett litet kirurgiskt ingrepp i en kort narkos.

Kliande, röda och rinnande ögon

Kliande, röda och tåriga ögon är symtom på en allergisk reaktion i bindhinnan (allergisk konjunktivit). Ögonlocken kan svullna. Ofta har barnet samtidigt rinnande, klar snuva. Det är vanligt att problemen kommer på våren i samband med att lövträden slår ut eller lite senare när gräset blommar. Barnet har ofta också andra allergiska besvär. En del barn kan också ha allergiska ögonbesvär mer eller mindre konstant. Då kan orsaken finnas i hemmet, exempelvis pälsdjur.

Åtgärder

Ge ögondroppar mot allergi. Vissa typer förebygger besvär medan andra dämpar eller tar bort besvär som redan uppstått.

Till läkare

Om barnet har svåra besvär ska han eller hon kontrolleras av läkare.

Tårade ögon hos spädbarn

En del nyfödda barn kan ha ett sämre avflöde av tårar genom tårkanalen (tårvägsstenos). På grund av detta tåras ögonen. De blir också lättare infekterade. Avflödet förbättras med tiden, tårkanalen blir vidare och problemet försvinner så småningom. Det kan dock ta några månader och ibland över ett år.

Åtgärder

Tvätta med ljummet vatten eller ögonbad (fysiologisk koksalt). Man kan också försiktigt massera tårsäcken som finns vid näsroten. Det är sällan man behöver göra något annat.

Blödning i ögonvitan

När blodet från barnets ansikte tillfälligt hindras från att rinna tillbaks till hjärtat, till exempel vid förlossningen eller när barnet kräks eller har intensiv hosta, kan små blodkärl i ögonvitan gå sönder. Det blir då en liten blödning i ögonvitan. Det ser ut som röda, välavgränsade stråk eller ibland som en triangel med basen mot pupillen, blödningen försvinner på några dagar.

Svullna ögonlock

Barns ögonlock kan svullna upp av framför allt fyra olika orsaker:

 • infektion i bindhinnan
 • allergisk reaktion
 • njursjukdomen nefrotiskt syndrom
 • infektion i silbenshålorna (kan göra att ena ögonlocket svullnar).

Till läkare

Är det inte uppenbart att orsaken är infektion eller allergi ska man låta undersöka barnets urin med urinsticka för att kontrollera att barnet inte har äggvita i urinen. Om det finns äggvita i urinen ska barnet snarast till barnklinik för vidare utredning. Infektion i silbenshålorna yttrar sig som en ordentlig svullnad av ögonlocket i samband med förkylning. Rodnad eller varighet i ögat saknas i dessa fall.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan