Skelning

ÖGON

Om orsaker till skelning, hur skelning behandlas och vad skelning får för konsekvenser och när barnet ska till läkare.

Skelning (Strabism) hos barn är viktig att upptäcka tidigt då den annars kan leda till en bestående synnedsättning.

Före 2-3 månaders ålder har spädbarn svårt att ställa in ögonen rätt. En påtaglig skelning dessförinnan är ändå anmärkningsvärd och ska föranleda remiss till ögonklinik. Orsaken kan vara en tumör eller katarakt - sök efter tecken med inspektion som beskrivs under avsnittet Undersökning av ögon och syn 1-3 månader.

Skelning kallas det när ett av ögonen har en avvikande riktning. Skelning kan vara ensidig (alltid samma öga) eller så kallad alternerande (omväxlande höger eller vänster öga). Det kan också vara så att barnet bara skelar ibland, till exempel vid trötthet eller i vissa blickriktningar.

Vid 6, 10-12 och 18 månaders ålder bör man fråga föräldrarna om de misstänkt skelning och titta på ljusreflex och rörlighet.

Tag en leksak eller ficklampa och låt barnet följa uppåt-nedåt, åt höger och åt vänster. Ögonen ska följa symmetriskt. Eftersläpning?

Orsaker till skelning

De vanligaste orsakerna till skelning är:

 • bristande samarbete mellan ögonen
 • felaktig styrning eller obalans mellan ögats muskler
 • behov av glasögon
 • ögonsjukdomar eller ögonskada

Ärftlighet har en stor betydelse. Yngre syskon till skelande barn bör kontrolleras av ögonläkare eller ortoptist.

Andra grupper med ökad risk för skelning är barn med förlossningsskador, barn med hjärnskador och för tidigt födda barn. Barnsjukdomar med hög feber kan utlösa en tidigare dold skelning.

Vad får skelning för konsekvenser?

Det som händer när ett öga börjar skela är att det inte används på rätt sätt. Hjärnan kopplar så att säga bort bilden från det skelande ögat, och ögat får inte den träning som behövs för att synen ska utvecklas på ett normalt sätt. Ögat riskerar då att utveckla den typ av synsvaghet som beror på bristande träning eller användning av ögat och som kallas amblyopi.

En skelning som kommer plötsligt kan också orsaka dubbelseende. Det är oftast övergående.

Anamnes

Lyssna på föräldrarnas beskrivning till exempel:

 • ögonen följs inte åt
 • skelar vid trötthet eller då barnet "sitter och drömmer"
 • kisar och kniper - känslig för ljus
 • vrider huvudet snett för att titta på något som finns rakt fram.

Finns skelning hos föräldrar, syskon eller andra nära släktingar?

Falsk skelning - pseudostrabism

Vissa anatomiska förhållanden kan göra att det ser ut som att barnet skelar utan att egentlig skelning föreligger.

 • Epicanthus: Hudveck vid inre ögonvrån ofta tillsammans med bred näsrygg. Ger intryck av inåtskelning.
 • Stort avstånd mellan pupillerna (hypertelorism) ger intryck av utåtskelning.
 • Litet avstånd mellan pupillerna ger intryck av inåtskelning.

Behandling

Ögonen måste undersökas av ögonläkare eller ortoptist för att kartlägga orsaken till skelningen. Om man upptäcker att barnet har ett brytningsfel räcker det ibland med glasögon för att rätta till skelningen.

Lappbehandling kan ordineras för att träna upp synen på det skelande ögat. Lappbehandling innebär att barnet har lapp för det bättre ögat ett visst antal timmar per dag. På så sätt tvingas barnet att använda det sämre ögat och därigenom träna det. Hur länge barnet ska använda lappen beror på barnets ålder och skillnaden i synskärpa mellan ögonen.

Operation kan behövas för att förbättra ögonens inbördes ställning.

Remiss till ögonmottagning

Under första halvåret ses ofta lättare grader av skelningar. Barn med uttalad skelning ska remitteras redan då. För övrigt remitteras i regel varje misstanke på skelning till ögonmottagning från och med 6 månaders ålder. Även intermittenta skelningar bör remitteras.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan