Ögon

Skelning

Om orsaker till skelning, vad skelning kan få för konsekvenser, hur skelning behandlas samt när barnet ska till läkare.

Skelning (strabism) innebär att ett av ögonen har en avvikande riktning, på grund av en bristande samverkan mellan ögonen.

Skelning kan vara ensidig (alltid samma öga) eller så kallad alternerande (omväxlande höger eller vänster öga). Skelningen kan vara konstant (manifest skelning) vilket betyder att den finns där hela tiden, men det kan också vara så att barnet bara skelar ibland,(intermittent/dold skelning), till exempel vid trötthet eller i vissa blickriktningar. En intermittent skelning kan övergå i en manifest skelning.

Till toppen av sidan