Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Skelett och muskler - översikt

Nyckelbensfraktur hos nyfödd

Om åtgärder vid nyckelbensfraktur hos nyfödd och när barnet ska till läkare.

Definition

Nyckelbensfraktur hos det nyfödda barnet kan uppstå under förlossningen, men upptäcks inte alltid på BB.  Frakturen ger upphov till smärta och varierande grad av svullnad från nyckelbenet. Efter någon vecka uppträder en knöl vid frakturen som består av callus (läkningsvävnad). Knölen kan kvarstå upp till ett år men försvinner alltid spontant.

Symtom

I de flesta fall ses en lindrig svullnad över nyckelbenet. Barnet kan ge uttryck för missnöje och smärta som förstärks då nyckelbenet utsätts för yttre krafter, såsom undersökning eller liggande på den sidan där frakturen sitter. Hand och armfunktionen är helt normal. En röntgenundersökning kan fastställa diagnosen vid osäkerhet men är inte nödvändig om symtomen är uppenbara.

Behandling

Skadan är mycket godartad och läker alltid snabbt och utan komplikationer, även om frakturen är felställd i sitt ursprungsläge. För att reducera smärtan bör man i möjligaste mån undvika att lägga barnet på den sidan som frakturen sitter under de första tre levnadsveckorna. Frakturen behöver ingen annan behandling.

För att undvika onödig oro är det viktigt att informera föräldrarna om den förväntade knölen som uppstår då frakturen läker, och även att knölen kommer att helt försvinna på sikt.

Till läkare

Om misstanke om nedsatt funktion av hand eller arm föreligger skall barnet alltid undersökas av läkare för att bedöma eventuell förekomst av skada på nerverna i axeln (plexus brachialis).

Uppföljning på BVC 

Ingen specifik. Det är vanligt att föräldrar tar kontakt på grund den efterföljande knölen på nyckelbenet. Ovanstående informationen får då upprepas.

Till toppen av sidan