Skelett och muskler

Hjulbenthet och kobenthet

Vad som är vanligt vad gäller hjulbenthet och kobenthet och när man behöver remittera till läkare.

Kobenthet – genu valgum

Många barn, speciellt flickor, uppvisar en tydlig kobenthet i tre- till fyraårsåldern. Ingen åtgärd behövs vid symmetri. Tillståndet normaliseras spontant.

I sällsynta fall kan kobentheten vara orsakad av rakit eller skelettdysplasi. Ensidig knävalgitet kan bero på missbildning eller epifysskada. Vid påtaglig kobenthet vid fyra års ålder, mer än sju centimeters avstånd mellan mediala fotmalleolerna i stående, eller tydlig asymmetri, bör barnet remitteras till ortoped för bedömning.

Normal förändring av femorotibial vinkel
Barn föds hjulbenta (genu varum) – den femorotibiala vinkeln förändras efter ålder. Normalvariation är 1 standarddeviation (streckade linjer). Efter: Salenius P, Vankka E.

Till toppen av sidan