Inåtvriden framfot

SKELETT OCH MUSKLER

Om åtgärder vid inåtvriden framfot hos barn och när barnet ska remitteras till ortoped.

Inåtvriden framfot (metatarsus varus) är oftast medfödd och synlig redan efter födelsen på så sätt att framfoten pekar inåt.  Mediala fotranden kan vara tydligt kurverad. Framfoten kan vara allt från lätt att redressera till helt rigid.

Felställningen kan också uppkomma senare på grund av barnets ligg- och krypvanor, till exempel om barnet gärna ligger eller senare sitter med fötterna under sig så att trycket på utsidan av foten ger en inåtställning av framfoten. I dessa fall behöver man sällan tillgripa behandling med gips eller skena.

Åtgärder

Om felställningen kan hävas med tänjningar så räcker det oftast att tänja någon gång per dag. Det är i de mer uttalade av dessa fall lämpligt att en sjukgymnast redan på BB visar föräldrarna hur tänjningarna ska gå till. Om deformiteten däremot inte kan tänjas till normalt läge bör den behandlas med skenor eller med upprepade gipsningar. Det brukar då vara bäst att fortsätta med gips några veckor efter att felställningen har hävts, eftersom det finns en viss tendens till återfall.

Oberoende av orsaken så är framtidsutsikterna mycket goda. Under uppväxten korrigeras felställningen av sig själv och det förekommer praktiskt taget aldrig att vuxna har inåtvriden framfot. I extrema undantagsfall är felställningen så påtaglig och oeftergivlig att det blir nödvändigt att operera. I sådana fall delar man antingen den stramande ledkapseln, korrigerar och gipsar eller gör upprätande skelettingrepp genom mellanfotens ben.

Till läkare

Om foten är rigid och inte lätt går att redressera remitteras barnet till ortoped.

Till toppen av sidan