Infothet och utfothet

SKELETT OCH MUSKLER

Om orsaker och åtgärder vid in- eller utfothet hos barn och när barnet ska undersökas av läkare.

Olika undersökningar visat att 15-20 procent av alla barn i småbarnsåldern går med tårna inåt.

Infothet

Infotheten blir mer påtaglig då barnet är trött och grinigt, till exempel vid långa, ointressanta promenader. Barnet kan då också klaga över smärtor och trötthet i benen och vill gärna bäras eller åka vagn. Infotheten kan bli så kraftig att barnet har lätt för att snubbla, får blåmärken på knäna och smalbenen. Infotheten är inte förenad med några smärtor av betydelse.

Utfothet

En del barn går gärna utåt med fötterna, och för det mesta beror det på att de har en ökad utåtrotationsförmåga i höftlederna.
Liksom infothet är tillståndet inte sjukligt och det brukar växa bort. Såväl föräldrar som andra anhöriga är mer beredda att acceptera en fotställning utåt än en motsvarande infothet. Barn som är mycket överviktiga har en tendens att gå mera utåt med fötterna än barn med normal kroppsvikt.

Åtgärder

De flesta fall är lätta att redressera och korrigerar sig själva under de första åren. De ger som regel inga särskilda besvär även om föräldrarna ibland uppger att barnen med fötter inåt snubblar mycket.

Till läkare

Barn med påtaglig in- eller utfothet bör om föräldrarna har frågor undersökas av läkare i första hand på BVC.

Till toppen av sidan