Kobenthet

SKELETT OCH MUSKLER

Om åtgärder vid kobenthet hos barn och när barnet ska till läkare.

Kobenthet finns oftast vid 3-5 års ålder och är då normalt. Ökat avstånd mellan mediala fotmalleolerna. Gränsvärde vid 4 års ålder är 7 cm.

Åtgärder

Ingen åtgärd är nödvändig vid symmetri, tillståndet normaliseras spontant.

Till läkare

Vid påtaglig asymmetri kan orsaken vara missbildning eller epifysskada. Remiss till ortoped. Vid mycket påtaglig kobenthet efter 4 år remiss till ortoped för bedömning och eventuell uppföljning.

Till toppen av sidan