Nyckelbensfraktur hos nyfödd

SKELETT OCH MUSKLER

Om åtgärder vid nyckelbensfraktur hos nyfödd och när barnet ska till läkare.

Frakturen, som inte alltid upptäcks på BB, kan vid någon till några veckors ålder kännas som en uppdrivning (callus), i nyckelbenet. 

Åtgärder

Barnet ska undvika att ligga på den sidan där brottet finns. Frakturen behöver inte behandlas men eftersom traumat även kan ha påverkat plexus brachialis är det viktigt att undersöka arm och handfunktion.

Till läkare

Vid misstänkt skada av plexus brachialis.

Till toppen av sidan