Plexus brachialisskada hos nyfödd

SKELETT OCH MUSKLER

Om plexus brachialisskada hos nyfödd och när barnet ska till läkare.

Vid förlossningen kan det uppstå en slitskada i plexus brachialis. Skadan ter sig olika beroende på hur många av nervrötterna som drabbas och hur allvarligt skadad varje nervrot är. Skada i plexus brachialis ger slapphet eller nedsatt tonus i ena sidans arm eller hand, och mindre spontanmotorik. Assymetrisk Mororeflex eller svårighet att gripa med handen kan finnas.

Till läkare

Barn som ådragit sig plexusskada i samband med förlossning bör undersökas och få behandling av sjukgymnast inom 48 timmar efter att skadan upptäckts.

Till toppen av sidan