Rakit

SKELETT OCH MUSKLER

Om rakit hos barn och när barnet ska till läkare.

Låg tillförsel av kalk, vitamin D eller alltför liten exponering för solljus leder till en dålig mineralisering av skelettet.

Rakit kan finnas hos barn från utvecklingsländer eller hos barn från familjer med avvikande kosthållning och otillräcklig D-profylax, vid malabsorption och hos prematura barn.

Fynd

"Dubbla malleoler", (extra uppdrivning ovanför mediala malleolen ger intryck av dubblering), rosenkrans (uppdrivning av brosk - bengränsen på revbensbågarna) och kraniotabes (mjuk eller elastisk skalle). Mjuk och elastisk skalle kan finnas normalt hos spädbarn.

Barn med rakit har dessutom ofta muskelsvaghet och försenad motorisk utveckling.

Till läkare

Till barnläkare omgående vid misstanke om rakit.

Till toppen av sidan