Skelett och muskler

Skallasymmetri och torticollis

Så här undersöker, förebygger och åtgärdar man skallasymmetri. Man kan urskilja två olika former av lägesbetingad skallasymmetri: sned respektive rak asymmetri.

Till toppen av sidan