Växtvärk

SKELETT OCH MUSKLER

Om åtgärder vid växtvärk och om när barnet ska till läkare.

Oklar orsak. Hypoteser finns att växtvärk skulle bero på snabb tillväxt i skelettet. Barnet klagar över smärtor i knän eller underben särskilt på kvällarna eller om nätterna. Typiskt för växtvärk är att den är dubbelsidig eller byter sida.

Åtgärder

Växtvärk lindras ofta om föräldern masserar det ömmande området. I besvärliga fall kan man ge smärtstillande paracetamol.

Till läkare

Om smärtorna är särskilt svåra, ensidiga, alltid på en bestämd punkt eller sjukhistorien på annat sätt avvikande ska barnet till läkare.

Till toppen av sidan