Pediatrik

Slöhet hos nyfödda

Slöhet hos ett nyfött barn kan bero på att barnet har fått för litet mat. Slöhet kan också vara symtom på sjukdom.

Ett nyfött barn  sover normalt cirka 16 timmar per dygn, med stora individuella variationer, och vaknar med 2- 4 timmars mellanrum och äter.

Slöhet kan utvecklas långsamt eller snabbt och akut.

Orsak och behandling

Vid långsamt utvecklad slöhet

För lite föda kan medföra långsamt utvecklad slöhet. Barnet ökar inte i vikt som det ska.
Dålig viktutveckling och ikterus i kombination kan också medföra slöhet hos barnet.

Barnets vikt bör följas med tätare besök. Barn som får bröstmjölk följs med amningsråd och eventuell amningsobservation. Vid behov tillmatning med bröstmjölksersättning.
Barn som får bröstmjölksersättning följs genom matobservation och råd.

Kontroll av ökad ikterus tillsammans med läkare

En tät kontakt med BB de första dagarna och därefter BVC är nödvändig för att kunna identifiera problemet.

Vid snabbt utvecklad slöhet

Barn som plötsligt inte orkar äta eller är svårväckta kan tyda på allvarlig sjukdom.
Några exempel:

 • En del allvarliga medfödda hjärtfel kan inte upptäckas med rutinkontroller på barnmorskemottagning och BB utan barnet insjuknar akut de första levnadsdagarna, vanligen i samband med att ductus arteriosus stänger.
 • Barn med medfödda metabola sjukdomar kan insjukna de första dagarna innan PKU-provet är analyserat.
 • Barn med sepsis kan förutom slöhet också ha symtom som feber eller undertemperatur, andningspåverkan, kräkningar, irritabilitet.

Symtom

Symtom att undersöka och fråga om är

 • barnets färg (blekhet, cyanos)
 • barnets andningsfrekvens (>60)
 • andning, om den är ansträngd (grunting, indragningar)
 • nytillkomna kräkningar
 • puls
 • irritabilitet
 • feber eller undertemperatur (bägge förekommer vid sepsis).

 

Till läkare

Barnet ska till läkare:

 • Omedelbar kontakt med akutmottagning eller barnklinik vid plötsligt insättande slöhet.
 • Kontakt med läkare på BB eller barnklinik vid ökande ikterus.
 • Kontakt med läkare via BB eller barnklinik vid viktnedgång >10% från födelsevikt eller om födelsevikt ej uppnåtts inom 2 veckor.

 

Referenser

Till toppen av sidan