Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Somatiska undersökningar - översikt

Höftleder - undersökning

Höftledsluxation är ett potentiellt allvarligt tillstånd som går att åtgärda relativt enkelt vid tidig upptäckt, men som ger stora besvär om det inte upptäcks i tid.

Syfte med undersökningen

Att tidigt upptäcka en instabil höftled. Ju tidigare tillståndet upptäcks desto lättare är behandlingen, man får även ett bättre slutresultat och det minskar risken för komplikationer senare i livet.

Moment som ingår i undersökningen

Inspektion, status, funktionstest samt anamnes. Alla höftledsluxationer upptäcks inte vid klinisk undersökning på BB. Det är därför mycket viktigt att höftlederna undersöks ordentligt vid läkarundersökningarna på BVC.

Undersökningsteknik

Inspektion

Asymmetriska rörelser i benen och utåtrotation av benet kan ge misstanke om höftledsluxation. Asymmetriska lårveck och benlängdsskillnader är senare och mer osäkra tecken på luxation.

Status

Under barnets första levnadsveckor används Ortolanis och Barlows tester för att undersöka höftleder. Därefter blir de testerna allt mer svårvärderade på grund av att muskelstyrkan ökar och ledkapselvävnaden stabiliseras.
Abduktionsinskränkning; förmåga att föra isär benen mindre än 60 grader, är därför ett tydligare diagnostiskt tecken på höftledsluxation eller höftledssubluxation vid undersökningar som genomförs efter de första levnadsveckorna.

Ortolanis test och abduktionstest

Den luxerade eller subluxerade höftkulan förs i rätt läge, reponeras, av undersökaren genom att denne abducerar lårbenet i höftleden. Adducerar man därefter i höftleden luxeras eller subluxeras den på nytt.

Lägg barnet i ryggläge på ett fast underlag. Det är viktigt att barnet är avslappnat vid undersökningen. Håll benen i 90 graders flexion i höft- och knälederna med benen helt adducerade. Håll tummarna på insidan av knäna, och övriga fingrar längs låren ner över höftledernas utsidor. Abducera därefter benen; både med ett ben i taget, för att enklare bedöma utfall, samt båda benen samtidigt för att bedöma eventuell asymmetri. Forcera inte om barnet spänner sig, det slappnar ofta av om man håller kvar ett lätt tryck.

Barns höftled undersöks. Illustration.
Barns höftled undersöks. Ortolanis test.

Barlow’s test (subluxationsprovokation)

Vid Barlows test adducerar man samtidigt som man trycker höftkulan bakåt/dorsalt.

Fatta benen som vid abduktionstest ovan, abducera cirka 45 grader och tryck bakåt och uppåt under samtidig lätt adduktion och lätt inåtrotation. Detta görs bäst med en sida i taget, medan undersökarens andra hand stöder bäckenet. Forcera inte om barnet spänner sig, det slappnar ofta av om man håller kvar ett lätt tryck. Vid instabilitet känner man att höftkulan kan förskjutas in och ut ur ledhålan.

Höftled på barn undersöks. Illustration.
Barns höftled undersöks. Barlows test.

Normalvariation

Knäppningar och krepitationer kan finnas normalt i såväl höftleder som övriga leder, och det är viktigt att bedöma om instabilitet eller asymmetri föreligger.

Handläggning - Remittering

Vid misstanke på luxation, subluxation eller instabilitet ska barnet undersökas av ortoped inom några dagar.

Fördjupning

Filmer 

Hälsobesök av spädbarn 4 veckor - Doktorn frågar doktorn där barnhälsovårdsöverläkare Mariette Derwig visar undersökning av höftlederna cirka 7:45 minuter in i klippet.

Developmental dysplasia of the hip - education module

Till toppen av sidan