Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Somatiska undersökningar - översikt

Ryggundersökning av spädbarn

Syfte med undersökningen, vilka moment som ingår, vilka tillstånd som är vanliga, avvikelser och remittering.

Syfte med undersökningen

Många barn har en liten grop i korsryggen, som är ett normalfynd, och leder inte till någon åtgärd. Andra typer av avvikelser kan tyda på bakomliggande missbildningar som bör uppmärksammas tidigt.

Det här ingår i ryggundersökningen

Följande moment ingår i ryggundersökningen:

  • Inspektion och palpation av hela ryggraden med barnet i bukläge.
  • Observation avseende symmetri och rörelsemönster i de nedre extremiteterna.

Normalvariation

Det är mycket vanligt att barn har en liten grop i korsryggen, ofta nere i stjärtfåran. I de flesta fall är gropen grund och man kan se botten om man för isär skinkorna. Gropen beror på en anläggningsdefekt, men är att betrakta närmast som en normalvariant då den inte ger några besvär. Ibland är gropen djup och man har svårt att se botten. Då kan det röra sig om en fistel som kräver extra omhändertagande. Vid misstanke om att gropen är en fistelöppning bör läkare på BVC konsulteras.

Avvikelser

Ryggraden ska vara rak och jämn. Tydlig snedhet eller knickar i ryggen hos spädbarn kan tyda på missbildade kotor eller asymmetrisk muskulatur. Förändringar över ryggraden såsom hårtofs, nevus, hemangiom, lipom eller annan resistens kan bero på en slutningsdefekt av neuralröret som lett till ett så kallat ryggmärgsbråck. De flesta ryggmärgsbråck upptäcks intrauterint eller på förlossningen, men mindre defekter kan uppmärksammas först på BVC. En hudförändring över ryggraden kan också vara tecken på en mindre missbildning, spina bifida occulta.

Remittering

Barn med tydlig snedhet, eller knickning i ryggraden, ska remitteras till ortoped. Barn som uppvisar resistenser eller andra typer av förändringar över ryggraden ska remitteras till barnläkare. Vid misstanke om neurologisk påverkan är indikationen akut.

Referenser

Till toppen av sidan