Hur kan 1177 för vårdpersonal underlätta ditt arbete?

Syftet med enkäten är att identifiera vilka funktioner och kunskapsstöd som ska finnas på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma. Enkäten finns tillgänglig till och med 2024-08-31.

Till enkäten
Somatiska undersökningar - översikt

Undersökning av barnets mage

Palpation och inspektion av buken hos spädbarn och barn över ett år. Hur man undersöker, vad man letar efter, avvikelser och när man ska remittera vidare.

Syfte

Syftet med undersökningen är att utesluta organförstoring eller resistenser som tecken på sjukdom.

Moment som ingår i undersökningen

Palpation

Man ska bedöma storleken på lever, mjälte, njurar och eventuella andra resistenser. Man kan ofta känna leverkanten någon centimeter under höger revbensbåge, hos de yngre barnen. Den bör då kännas mjuk och slät, annars är det avvikande och måste utredas. Man brukar däremot inte kunna känna mjälten, sällan heller njurarna.

Inspektion

Titta hur magen ser ut. Leta efter asymmetrier, utbuktningar och liknande.

Undersökningsteknik

Undersökningsteknik spädbarn

Ta tag i båda fötterna med ena handen, flektera försiktigt knä- och höftleder så långt det går, så att barnet inte förmår spänna magmuskulaturen. Man kan ibland behöva lyfta barnets nedre del av ryggen från underlaget i den här ställningen, för att barnet inte ska kunna spänna emot. Lägg den andra handen över barnets mage och vänta tills barnet slappnar av. Man kan då känna igenom bukens fyra kvadranter både ytligt och djupt relativt snabbt, med uppehåll för andning och spända bukmuskler.

Undersökningsteknik efter spädbarnsåret

Undersök barnet med flekterade ben, så att magmusklerna kan slappna av, vilket underlättar palpation genom magmusklerna. De äldre barnen kan man be att ta ett djupt andetag och sedan andas ut, medan man är beredd att känna på magen. Undersök noggrant de fyra kvadranterna och leta efter avvikande palpationsfynd.

Normalvariation

Små barns magar ser ofta stora ut, och kan bukta ut jämfört med bröstkorgen. Påtagligt stor, eller asymmetrisk buk, kan tyda på tumör eller annan avvikelse. Det är inte ovanligt med vissa utbuktningar, som till exempel navelbråck och rektusdiastas, vilka inte behöver utredas. Dessa brukar gå i spontan regress efter några år.

Avvikelser

Man letar efter avvikande knölar och förstorade organ vid den här undersökningen. Man bör utreda vidare om man känner njuren på den ena sidan, det vill säga en sidoskillnad, eller om barnet är några månader gammalt och man kan känna båda njurarna. Utred även vidare om mjälten kan palperas eller om levern bedöms förstorad. 

Man kan även upptäcka ljumskbråck och medellinjebråck, vilka kan behöva åtgärdas kirurgiskt.

Läs mer om avvikelser och sjukdomar i buken: Översikt buk

Remittering

  • Vid oklar knöl eller förstorat organ, kontaktar man genast en barnklinik. Telefonkontakt är att föredra, så att risk för fördröjningar undviks.
  • Vid asymptomatiska ljumsk- eller medellinjebråck skickas poliklinisk remiss till kirurgklinik.

Till toppen av sidan